Fire misforståelser om digitalisering

av Ola Holm - Direktør rådgivning
| minutter å lese

Digitalisering er et flittig brukt uttrykk, særlig i offentlig sektor. Men hva innebærer egentlig digitalisering? Her er fire vanlige misforståelser.

Er virksomheten du jobber i digital, eller bare skinndigital? I flere år har digitalisering blitt satt på dagsorden gjennom kommisjonsrapporter, handlingsplaner og offentlige konferanser. Bevisstheten om digitalisering er derfor høy, men på veien har begrepet blitt utvannet og misbrukt. Her er fire vanlige misforståelser:

Misforståelse nr. 1: «Digitalisering er målet vårt!»

Dette er den overordnede misforståelsen blant mange. Mye av terminologien som brukes er gjennomsyret av dette. Det undergraves at digitalisering kun er et middel og ikke et mål i seg selv. I den grad gevinstrealisering er vurdert er det ofte knyttet til teknologi og reduserte kostnader for IT-avdelingen. Digitaliseringen må sees i et helhetlig perspektiv som tar høyde for gevinster for brukere, organisasjon og prosesser.

Misforståelse nr. 2: «Eierskap til digitalisering bør ligge hos hver enkelt virksomhet»

Produktivitetskommisjonen fastslår at «Det er store samfunnsmessige gevinster ved å øke digitaliseringen av hele samfunnet og det må legges til rette for digital infrastruktur». Det er helt korrekt, men hver offentlige etat og kommune kan ikke kjøre uavhengige løp innen digitalisering. Det er en misforståelse at en virksomhet skal ha ansvar for hele verdikjeden bak en tjeneste. I et digitalt økosystem er tjenesteproduksjonen integrert med andre tilbydere av tjenester. Det betyr en drastisk rasjonalisering av administrative oppgaver som kan frigjøre ressursene til å gi bedre tjenester til brukerne der de er. For å høste disse gevinstene må vi tenke nytt rundt offentlig tjenesteproduksjon.

Misforståelse nr. 3: «Digitalisering er noe vi kan overlate til IT-avdelingen»

La oss få én ting klart – digitalisering er ikke det samme som et IKT-prosjekt. Riktignok henger digitalisering sammen med IKT, men med IKT som en viktig driver for å lykkes. En etat eller forretning digitaliserer ikke for teknologiens skyld, men for å bli i stand til å levere bedre tjenester på en mest mulig effektiv måte. Uten å ha dette som overordnet målsetning blir et digitaliseringsprosjekt meningsløst. Det handler ofte om utdaterte organisasjonskart uten IT-ekspertise i ledergruppen, men også om IT-ledere som ikke evner eller ønsker å bevege seg inn i kjernevirksomheten på arbeidsplassen sin. Imidlertid spiller IT-avdelingen en viktig rolle når det gjelder å spre kunnskap om behovet og mulighetene for digitalisering i organisasjoner. Den digitale transformasjonen må eies av hele virksomheten, og ikke bare av IT-avdelingen.

Misforståelse nr. 4: «I mål med digitalt førstevalg! Ferdig digitalisert!»

Tenk deg at du leverte selvangivelsen i en flott nettportal som ikke et integrert med systemet saksbehandler jobber på, slik at hvert dokument må skrives ut og gjennomgås manuelt. Da blir nettportalen åpenbart bare en skinnløsning. Fremdeles er det faktisk noen i offentlig sektor som måler digitaliseringsgrad i antall skjemaer som er lagt på nett. Det finnes urovekkende mange ledere som anser organisasjonen sin som «digitalisert» fordi de har gjennomført et IKT-prosjekt og kanskje fått en ny applikasjon. Slike organisasjoner har kanskje den digitale fasaden på plass, men bak fasaden jobber organisasjonen som den alltid har gjort. Virksomhetene må derfor omstille seg til å bli mer brukerorienterte, både for eksterne og interne brukere.

Da er vi ved kjernen av hva digitalisering handler om; en transformasjon for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å følge utviklingen i samfunnet. En digital transformasjon kan oppsummeres i tre punkter: digital kundeopplevelse, digital tjenesteproduksjon, og digital samhandling. En digital virksomhet har på plass alle tre. Tjenestene er tilpasset individuelle behov og tilbys i et transparent økosystem av virksomheter som deler informasjon og samhandler med hverandre.

Det er ikke dermed sagt at aktivitetene de fire typiske misforståelsene er knyttet til er feil å gjennomføre, – tvert imot! Det er viktig å være villig til å prøve og feile, raskt synliggjøre resultater og gevinster, feire de små seiere og våge å være innovativ. Det lønner seg å ha et langsiktig perspektiv dersom målet er å gjennomføre en vellykket digital transformasjon.

Av:
Ola Holm – direktør for digital transformasjon i Sopra Steria
Ragnhild Hauge – tidligere direktør for forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria
Bjørn Rollheim – tidligere direktør for offentlig sektor i Sopra Steria

Dette innlegget ble først publisert som debattinnlegg på E24.no 06.09.2016

Search

ledelse-og-strategi

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre