Fem digitaliseringsvettregler

av Mathilde Sørensen - Business Consultant
| minutter å lese

Påsken er overstått og de fleste nordmenn har god kjennskap og nytte av de berømte fjellvettreglene. Men med dagens digitaliseringstakt som berører hele samfunnet – er det nå også kanskje dags og innarbeide noen digitaliseringsvettregler. 

Digitalisering handler om mer enn å gå fra analog til digital form, det handler om å benytte digital teknologi til å skape merverdi. Her spiller data, og den innsikten data kan gi, en sentral rolle. Det produseres stadig mer strukturert og ustrukturert data. De siste 2-3 årene ble så mye som 90 prosent av dataene i verden generert. Potensialet for å skape databasert innsikt er dermed større enn noen gang. Likevel ser vi at mange strever med å strukturere og skape verdi av egen data. Ambisjoner stagnerer, og visjoner forblir urealisert.  

Urealiserte visjoner 

Årsaker til at visjoner ender som fjerne drømmer kan være mange. Noen organisasjoner mangler forankring og engasjement i ledelsen. Andre organisasjoner utsetter sine digitale nysatsninger med begrunnelse i at organisasjonen ikke er moden nok for endring. Enkelte organisasjoner mangler også den nødvendige riggen til å starte arbeidet, enten i form av teknologi eller kompetanse.  

Organisasjoners digitaliseringsreise kan sammenlignes med en topptur. Selve turen kan bli krevende, men med god planlegging, egnet utstyr og et godt turfølge kan reisen bli både verdiskapende og morsom. De følgende digitaliseringsvettreglene kan bistå med å akselerere dine digitaliseringsprosjekt, og realisere dine visjoner.

Digitaliseringsvettregler

1.  Planlegg turen  

For å gjøre deg så godt rustet for turen som mulig, må du gjøre en grundig planleggingsjobb. Finn frem kartet. Hvilken retning ønsker du å gå? Hvilke hindringer kan du forvente å møte på reisen du velger deg? Vær bevisst dine forutsetninger, og lær av erfaringer fra dem som har lagt ut på lignende reiser tidligere. 

Unngå å spore av stien etter første kvikklunsjpause ved å ha den nødvendige, tverrfaglige kompetansen med deg i turfølget ditt. Valg av turfølge vil være avgjørende for hvor raskt og smertefritt du når målet ditt, og for trivselen underveis. 

2.  Pakk sekken med riktig utstyr 

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». På en digitaliseringsreise er det essensielt å ha med seg egnet utstyr for å forstå og realisere verdipotensialet i egen data. Dette forutsetter at man har tilgang til nødvendig data, og besitter teknologien, verktøy og ferdighetene som kreves for å utnytte mulighetene som ligger i den.

3.  Bruk kart og kompass  

Uavhengig av mengde planlegging vil det oppstå hindringer på turen. Når du møter disse er det viktig at du stopper opp, vurderer forholdene på nytt og justerer deretter. Dette bør repeteres jevnlig når kompleksiteten øker, og er spesielt viktig etter hvert som turfølget utvikler ferdighetene sine. De vil bli bedre rustet til å gå turen på egenhånd og kulturen kan ha endret seg. Det bør da stakes ut en ny kurs, der det revurderes hvordan man best kan jobbe sammen og sikre god samhandling mellom de som staker ut kursen og resten av turfølget.    

4.  Det er aldri for sent å snu 

Noen ganger kan man oppdage at man har lagt ut på en tur som ikke lar seg fullføre, til tross for god planlegging. Står du fast og ser at det ikke lenger eksisterer noen utsikter for å fullføre turen hjelper det ikke å grave seg ned. Det er bedre å snu i tide før man bruker opp all energi på en reise som mangler et gunstig mål.  

5.  Lytt til erfarne fjellfolk 

Du er ikke den første som legger ut på tur uten å ha oversikt over hele terrenget. Selv om du har forberedt deg grundig, kan det dukke opp uforutsette hindre. En sherpa som har gått en tilsvarende løype flere ganger vil kunne bistå deg med å kartlegge din optimale rute og geleide deg på veien. Sherpaen vil også hjelpe deg med å se turen fra et nytt perspektiv, og dermed redusere sjansen for at du går deg bort.

God digitaliseringsreise! 

Dagens store mulighetsområde skaper gode forutsetninger for en spennende og lærerik digitaliseringsreise. For å ikke gå seg vill i alle mulighetene, kan det være lurt å ha digitaliseringsvettreglene i mente for å sikre en trygg og effektiv tur. 

Når man legger ut på fjelltur med et spesifikt mål i sikte, er det lett å glemme å nyte omgivelsene og de gode opplevelsene på veien. Det viktigste med reisen er ikke nødvendigvis utsikten på toppen, men verdiene du klarer å skape på veien dit. Innlegget sto første gang på trykk i Computerworld 6. april 2021.

Medforfattere er Gitte Tellevik og Jette Ås Harbo, tidligere ansatte i Sopra Steria.

Search

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre