E-helse: Mer effektiv samhandling mellom offentlig og privat sektor

| minutter å lese

Kan mer effektiv samhandling mellom offentlig og privat sektor øke sannsynligheten for at vi får de riktige gevinstene fra samfunnskritiske e-helseprosjekter?

Christine Bergland i Direktoratet for e-helse etterlyser mer samarbeid mellom digitaliseringsaktørene – og vi ønsker å støtte opp om dette.

Det nyopprettede direktoratet er tydelige i sin bestilling av en mer samlet leverandørstand. Bergland sier rett ut at de skulle ønske leverandørene kunne samlet seg og kommet med mer felles råd for en raskere og bedre utvikling av norske helsetjenester.

Også andre steder i offentlig sektor debatteres nye innkjøpsmodeller og manglende eller feil bruk av leverandørenes kompetanse og erfaringer. Siste halvdel av 2015 ble tydelig preget av en debatt om bruk av offentlige midler innen IT. I tillegg til Bergland tok stadig flere, både på kunde- og leverandørsiden, til orde for tettere samarbeid og mer deling mellom aktørene i markedet.

Private aktører må få tillit innen e-helse

For eksempel mener Roar Jakobsen, innovasjonsrådgiver i Sykehuspartner, at det på sourcingfeltet nå er på tide å forlate det tradisjonelle «make or buy»-paradigmet, og vurdere relasjonskontrakter som et strategisk virkemiddel for å møte nye og fremvoksende forretningsmodeller på IKT-feltet innen e-helse.

Det er i denne sammenheng også fristende å gjengi et avsnitt fra administrerende direktør i IBM, Arne Norheim, sitt innlegg i Computerworld 18. desember 2015. Her etterlyser han tillit til private aktører fra det offentlige:

Min erfaring er at staten ikke har nødvendig tillit til private leverandører og mangler kunnskap om hvordan langsiktige avtaler skal utformes for å ta vare på felleskapets interesser. Resultatet er at en svært stor andel av de offentlige IT-kjøpene skjer på kortsiktige kontrakter (…). En alarmerende stor andel av de offentlige IT-kjøpene (stipulert til 70 milliarder i CW i april i år) gir ingen kunnskapsoverføring til kunden, ingen risikodeling mellom partene, begrenset investering fra leverandørens side og svært begrenset rom for innovasjon.

Krever samlet tilnærming

En annen tydelig stemme i denne sammenheng tilhører Arild Haraldsen. Han er ansvarlig for Samhandlingsarenaen i forskningsprosjektet Semicolon. Det er et tverrfaglig prosjekt som blant annet arbeider med politikkutforming og samhandlingsarenaer i offentlig sektor. De har tatt til orde for mer partnersamarbeid. Haraldsen påpeker at digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor er spesielt utfordrende. Komplekse omgivelser, hyppige endringskrav og en stor mengde interessenter krever en mer samlet tilnærming. Ved nærmere samarbeid mellom forskningsmiljøer, IKT-leverandører og det offentlige selv kan man ikke bare få bedre offentlige IKT-tjenester, men også skape grunnlaget for eksport av nye innovative løsninger, mener Haraldsen.

Trenger en samhandlingsarena for e-helse

For oss som jobber med forretningsutvikling innen e-helse er det helt essensielt å være troverdige på at våre råd er riktige, presise og holder høy kvalitet. Det er grunn til å tro at også andre leverandører tenker det samme. Så dersom Sopra Steria i 2016 blir invitert av Christine Bergland til å delta på en samhandlingsarena med andre leverandører, kan målet her bli bedre og mer presis gjenbruk av erfaringer og kompetanse inn mot helsesektoren.

Sopra Steria står klare til å dele og lære sammen med andre leverandører, det private næringsliv og det offentlige. Vi håper de andre aktørene innen IT og helse også føler det på samme måte som oss. Bare slik kan norsk e-helse leve opp til sitt fulle potensial.

Kontaktperson

Kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton

Forfatter

Gunnar Mørne

Denne artikkelen ble først publisert i Computerworld 7. mars 2016.

Search
Se alle blogginnleggene våre