Dette er forskjellen på ROAS og ROI

av Petter Johnsen - Konsulent, markedsføringstjenester
| minutter å lese

Når du hører snakk om hvordan du bør måle avkastning på dine markedsføringsaktiviteter, blir ofte forkortelsene ROI og ROAS brukt om hverandre. Men hva er egentlig forskjellen og hvilken bør du bruke?

De minner en del om hverandre, men er ikke helt like. Det finnes flere ulike tolkninger og bruk av begrepene og formlene for utregning, og vi vil belyse noen betraktninger og momenter. 

ROAS står for Return on Ad Spend og måler hvor mye omsetning du genererer per annonsekrone du bruker. ROI står for Return on Investment og er ofte mer fokusert på fortjeneste i forhold til kostnader. Her ser du gjerne på forholdstallet mellom fortjenesten/marginen din og kostnadene. ROI gir således et bedre svar på din lønnsomhet ved aktiviteten.

Når du beregner ROI tar du gjerne med alle kostnadene. Det vil si at du inkluderer kostnader du eventuelt har ved å selge og produsere en vare, drift av nettsider og så videre. Dersom du beregner ROAS inkluderer du gjerne kun annonsekostnadene. Med andre ord kan du få et positivt resultat når du regner ut ROAS, selv om du kanskje har tapt penger samlet sett.

Hvordan regne ut ROAS?

Man bruker ofte ROAS som en definisjon på hvor mye omsetning du har generert på bakgrunn av dine annonseringskampanjer. Formelen som oftest er brukt er:

Omsetning / Annonsekostnader = ROAS

ROAS måler effekten av penger brukt i annonsekostnader, og gir deg et forholdstall mellom det du omsatte for og penger brukt på markedsføring. Bruk av ROAS er ofte en god tilnærming for å evaluere hvilke kanaler, metoder og annonser som virker best. Her er det viktig å ta stilling til om du skal inkludere attribusjon i evalueringen av kanalene, metodene etc. slik at du har et bevist forhold til faktorene for både kostnader og omsetningen annonseringen var med på å generere.

Et eksempel:

Du bruker 35.000 kr på en digital annonsekampanje på en måned. I løpet av den måneden får du en direkte omsetning på 120.000 kr. Derfor vil Return on Ad Spend bli 3,2 til 1 (eller 320 prosent) siden 120.000 delt på 35.000 = 3,2.

Dette vil si at for hver krone brukt på annonsering blir det generert 3,2 kroner i omsetning. Og da er spørsmålet - hva er en god ROAS? Svaret er like enkelt som det er komplisert: det kommer helt an på marginene dine. Har du god margin på produktene eller tjenestene du selger vil en margin på 2:1 være bra, mens for en bedrift som har lave marginer (som for eksempel en start-up som ikke har klart å effektivisere sin drift skikkelig), vil de kanskje kreve en ROAS på 12:1 for å gå i null.

Hvordan regne ut ROI?

Som nevnt måler ROI fortjenesten som en konsekvens av annonsering i forhold til kostnaden for disse annonsene. Formelen som oftest blir brukt er:

Fortjeneste x 100 / annonsekostnad = ROI

eller

Omsetning X margin% / annonsekostnad = ROI

Et eksempel:

Du bruker 35.000 kr i annonsering. Etter kampanjeperioden sitter du igjen med en fortjeneste på 70.000 kr (du har da en margin på 58 prosent). Du sitter da igjen med 200 prosent mer i fortjeneste enn det du puttet inn, da 70 000 x 100 / 35.000 = 200.

Der er flere kompliserende aspekter ved ROI-tilnærmingen: Hvordan skal du for eksempel regne ut verdi av merkevarebygging? Har du tatt høyde for produktets omløpshastighet, frakt, valutasvingninger, skatt eller rabatter? Og hva med Customer Lifetime Value (CLV) hvor du regner ut omsetning/fortjeneste basert på livstidsverdien på én kunde? Dette er viktige, men utfordrende elementer i utregningen, og noe du bør ha et bevisst forhold til når du skal gjøre utregningene.

Hvilken målemetode bør du benytte?

ROAS er ofte noe mer komplisert enn kun forholdet mellom annonsekostnad og omsetning/inntekt, men du bør ikke overkomplisere utregningene dine heller. Det viktige er å vite om bedriften din faktisk tjener penger på aktiviteten du måler. Vi sier derfor: Ja takk, begge deler når vi skal anbefale målingsparameter.

Grunnen til dette er at du gjerne måler på to ulike nivåer:

  1. ROAS på kanalnivå: Ved å regne ut ROAS på kanal- og aktivitetsnivå, får du svært gode indikasjoner på hva som fungerer best for deg. ROAS-tilnærming er dermed et viktig parameter når vi sammenstiller resultater og vurderer vår taktikk når det kommer til kanalmiks. De beste aktørene på digital markedsføring har også helt bevisst et ROAS-nivå de kan leve med per produkt/produktkategori og attribusjonene som spiller inn.
  2. ROI på forretning- og strategisk nivå: Vit hva du faktisk sitter igjen med av dine investeringer i markedskommunikasjonen. Regn ut din reelle fortjeneste på salget, og ta inn over deg hvilke kostnader som har størst påvirkning på bunnlinjen din. En ROI-tilnærming gir altså en bedre vurdering av strategi og planlegging av langsiktig vekst.

 

Trenger du hjelp til utregning av resultatet på din digitale markedsføring?
Vi hjelper deg! Kontakt oss for en uforpliktende prat. 

Kilder:
- https://www.brandingmag.com/2018/01/29/roi-vs-roa-which-is-the-better-metric-for-digital-advertisers/
- https://www.marketingmag.com.au/hubs-c/roi-versus-roas-difference-profit-growth/
- https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-roas-calculating-return-on-ad-spend/

Search

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre