Akson: En vanskelig, men ikke umulig spasertur i tåken

| minutter å lese

God digital samhandling mellom helsesektorens ulike aktører er viktig for pasientene og helsearbeiderne. Dette kan vi få til gjennom en felles plattform for hele økosystemet.

Den nordiske helsesystemet står i fare for å kollapse. Rapporten Nordic Health 2030 fra Københavns Institutt for fremtidsstudier sier at helsetjenester må bli mer bærekraftige. Kommune-Norge har en svært sentral rolle i dette arbeidet.

Det viktigste tiltaket vi har i dag for et mer bærekraftig helsevesen, er ny teknologi og nye løsninger.
De fleste ser alvoret i situasjonen, er enige i utfordringsbildet, og har innsett at vi må tenke nytt. Spørsmålet er: Hva skal vi ha? Og hvordan skal vi få det til?

Tåketur og filmprosjekt

Helt grovt kan prosjekter deles inn i to kategorier: Som en spasertur i tåken, eller som et filmprosjekt hvor manus er skrevet, og man gjennomfører de definerte aktivitetene.

Den organisatoriske kompleksiteten alene rundt prosjektet Akson, plasserer det i første kategori. En spasertur i tåken kan være vanskelig, men det er ikke umulig. Det handler om å definere prinsippene du tror på, som du så styrer etter.

Plattform og økosystem

For å skape et bærekraftig Helse-Norge, kan innsikt fra metoder for IKT-orienterte prosjekter og samfunnsutvikling være nyttig. Med bærekraftige helsetjenester som mål, bør det bygges inn prinsipper, standarder og insentiver som gir løsningsstrukturene en høyere grad av selvoppholdelse.

Plattform og økosystem er sentralt for å få dette til. En plattform gjør det mulig å skape mange ulike løsninger på tvers. Man videreutvikler over tid på den samme grunnmuren.

Økosystemet rundt vil sikre mange nok tilbydere på plattformen. Løsningene kan så kjøpes av kundene.

Plattformen vil gjøre grunnmuren stort sett lik for alle, og om du klarer å håndheve legoklossprinsippet for alle som vil lage løsninger på plattformen, kan man bygge videre med nye komponenter etter hvert.

Et privilegium du kan miste

Å være en tilbyder i et økosystem, på en slik plattform, må være og oppleves som et privilegium du kan miste. Det gir insentiv til å forholde seg til standardene og prinsippene.

Et kontrollorgan bør etableres, som kan evaluere hvorvidt løsninger er gyldige. Bevisbyrden bør ligge på tilbyder.

Fordeling av offentlig og privat tilbudte tjenester

For å kunne tilby både større sentrale komponenter (som for eksempel medisinsk journal), eller små og mindre sentrale apper (som for eksempel booking av frisør- eller fysioterapitimer for beboere på alders- og sykehjem), må både det private og det offentlige kunne være tilbydere på plattformen.

En mulighet er at sentrale felleskomponenter håndteres av det offentlige, men med et prinsipp om å holde sin tilbyderdel så slank som mulig. Man kan si at det tilbys en ren medisinsk journal fra det offentlige, mens frisørtimeappen blir tilbudt fra det private, og plattformens legoklossprinsipp, vil sikre at de forstår og kan utnytte hverandres data der det er nødvendig.

Vi må trene

Lykkes vi med dette, blir Kommune-Norge møtt av en dynamisk og offensiv tilbudsside. Resultatet vil bli flere gode løsninger og tilbydere som kundene kan velge mellom.

Samtidig vil alt fra gründere til store og små selskaper kunne sameksistere i en harmoni vi ikke ser i dag.

Det viktigste tiltaket vi har i dag for et mer bærekraftig helsevesen, er ny teknologi og nye løsninger. God næringsutvikling, sammen med gode grunnmurer og felleskomponenter fra det offentlige, vil gi mangfold og økt bærekraft.

Samtidig skaper vi et velfungerende hjemmemarked hvor gründere og etablerte kan utvikle sine løsninger, og trene i et lokalt marked. Veien til det globale markedet kan være kort, og med litt flaks kan vi skape nye store muligheter.

 

Kontaktperson

Kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton

Forfatter

Gunnar Mørne

Innlegget ble først publisert i Kommunal rapport 26. juni 2020.

 

Search
Se alle blogginnleggene våre