5 muligheter ved datadrevet markedsføring

av Petter Johnsen - Konsulent, markedsføringstjenester
| minutter å lese

"Alle" prater om datadreven markedsføring, men hva menes egentlig med dette? Og hvordan kan din bedrift bruke denne metoden? Vi viser deg noen spennende muligheter som datadreven markedsføring gir deg. 

Hva er datadreven markedsføring?  

I alle deler av den digitale kundereisen har vi anledning til å spore og måle hendelser eller samle andre former for data underveis. Dette kan for eksempel være data som knytter seg til demografi, nettsidebesøk, klikk- eller åpningsraterpå nyhetsbrev, kjøpshistorikk eller engasjement. Ved å samle inn data på tvers av kilder, kan vi få verdifull innsikt som gjør oss i stand til å forutsi behov, ønsker og fremtidig handling til våre kunder eller potensielle kunder. Datadreven markedsføring gjør oss i stand til å utnytte data i hele kundereisen. og gjøre smarte grep for å effektivisere markedsføringsarbeidet i alle kanaler.  

Vi skal her gå gjennom fem viktige muligheter som ekte, datadreven markedsføring gir oss:  

1. Verdifull innsikt som strategisk plattform 

Det aller viktigste et godt datagrunnlag gir oss er innsikten til å fatte de rette strategiske beslutningene. Analyse av data vil gi oss et solid fundament når vi for eksempel skal danne kundesegmenter, forstå disse og identifisere mulighetene dette gir oss. Altfor mange selskaper danner markedsstrategier som ligner de foregående årene eller er basert på magefølelsen, noe som begrenser analyse av tilgjengelige data til et minimum. Innsikt om våre kundesegmenter og deres preferanser vil være førende for hvilke kanaler vi bør satse på; hvilke overordnede målsettinger skal vi nå med markedsføringen og hvilke data skal brukes til å måle suksess? Hvilke sosiale medier bør vi være til stede i og hvilken miks av betalte kanaler bør vi benytte? Dette er eksempler på viktige strateegiske valg for et selskap. 

2. Personalisert innhold 

Vi ønsker å bruke data som innsikt, men også som hjelpemiddel når vi skal tilpasse innholdet vårt til å danne kommunikasjon som er tilpasset kundens ønsker og behov. Det er mulig å tilpasse innholdet til ulike deler av en kundereise, og både nettsider, epost, sms, produktanbefalinger og annonser kan tilpasses innholdsmessig til segmentets preferanser. Dette kan for eksempel skje ved hjelp av automatiserte regler du kan sette opp i ulike marketingsystemer. Å benytte dynamiske annonser, som kombinerer ulike bilder, videoer eller tekstelementer er et annet eksempel på hvordan data og maskinlæring nyttes for å undersøke hvilke budskap som virker best etter dine definerte målsettinger 

3. Effektivisering av markedsføringskampanjer 

Vi har nå vært innom mulighet for datadrevne endringer av kreativt materiell tilpasset ulike segmenter. Men noe av det viktigste ved markedsføringen vår er å få best mulig effekt av våre betalte kampanjer. Her spiller også data en viktig rolle. Å måle effekt på tvers av kanaler vil gjøre oss i stand til å optimalisere kampanjene underveis; både med tanke på målgrupper, kreativt innhold og ikke minst kanalmiks. Dersom for eksempel best mulig ROI (Return on Investment) er det viktigste, bruker vi datadreven markedsføring til å ta beslutninger underveis og gjøre valg som gir høyest mulig avkastning. Dels kan dette gjøres av annonseplattformenes egne algoritmer og dels av våre folk som setter opp, følger med og oppdaterer kampanjene underveis. Annonseplattformene fra for eksempel Google og Meta er etter hvert blitt svært velutviklet med tanke på å gjøre annonsering så effektiv som mulig, basert på maskinlæring og bruk av store datamengder for å forutse hvilke segmenter/personer som reagerer slik man ønsker. 

I arbeid med én av våre kunder har vi laget en egen algoritme som endrer på kampanjens budgivning etter hvilke hendelser som oppstår (det kan for eksempel være hvilke annonser som klikkes på eller hvilke landingssider som besøkes). Vi ønsker å bruke mer penger på hendelser som med størst sannsynlighet fører til et kjøp. Dette er et eksempel på et datadrevet tiltak som virkelig øker effekten på kampanjen. 

4. Tredjepartsdata i markedsføringen 

Til nå har vi snakket om data som du selv eier og har kontroll på, samt datadrevne initiativ som ligger tilrettelagt for i annonseplattformene, men det kan også være spennende å komme til bordet med tredjepartsdata. I noen kampanjer vi nå kjører programmatisk (banner-kampanjer) med Amedia, gjøres offentlige data tilgjengelig i annonseplattformen. Dette gjør oss i stand til å målrette mot personer som har et visst bilmerke eller som vi vet har en fritidseiendom. Slik tilrettelegges svært interessante segmenter i annonseringen. Et annet eksempel er værstyrte annonser vi kjører for Akvariet i Bergen. Her styres hvilke annonser som vises etter et vær-API fra Yr. 

5. Måle, lære og endre 

Å jobbe med datadreven markedsføring bør være en svært dynamisk og agil måte å jobbe på. Taktiske kampanjeplaner er aldri "hugget i stein", men endres underveis etter måling, læring og fintuning for å oppnå best mulige resultater. Når vi kobler den analytiske tilnærmingen med kreative måter å bruke data og innhold på, får vi de aller beste resultatene. Dette innebærer også å tørre å prøve og feile, med initiativ som ikke helt slo til slik vi håpte på. Dette er det viktig å ha en kultur for; både i markedsavdelinger, byråer og ikke minst i samarbeidet mellom byrå og kunder. 

 
Med ekte, innovativ datadreven markedsføring kan du regne med å: 

  • økt lojalitet ved å være mer relevant for dine kunder i hele kundereisen 

  • oppnå økt salg og flere nye kunder  

  • få bedre avkastning på din markedsføring  

  • oppnå bedre resultater og økt lønnsomhet  

Vil du ha hjelp til å kikke på hvilke smarte datadrevne inititativ din bedrift kan ha glede av? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Search

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre