Kvinne og mann ved pc

Bør du brukerteste under akseptansetesten?

av Saga Brá Davidsdóttir - Testleder | minutter å lese

Brukertesting i avsluttende runder av prosjekter kan avdekke feil og føre til at lanseringen av løsningen går mer smertefritt.

I Sopra Steria er testavdelingen en av våre nøkkelavdelinger. De er ansvarlige for å avdekke feil som oppstår når store og små løsninger bygges. Jeg jobber som testleder i denne avdelingen, og i dette blogginnlegget vil jeg se nærmere på brukertesting under akseptansetest. En akseptansetest er en avsluttende test for å verifisere at produktet er levert som avtalt fra leverandøren.

Som testleder måler jeg kvaliteten på programvaren som er levert. Jeg kan si noe om hvor stabilt systemet er, eller om kravene du som kunde satte i utgangspunktet, har blitt møtt. Men systemets viktigste funksjon er naturligvis at det blir brukt av kunder og ansatte. Dersom brukervennligheten ikke er god nok, nytter det ikke om vi har god stabilitet på systemet.

Spennende ny testverden med brukertest

I et prosjekt som jeg nylig jobbet i, ønsket kunden å kjøre en brukertest som en del av akseptansetesten siden krav til brukervennlighet var en viktig del av løsningen. Leverandøren av systemet hadde kjørt to runder med brukertesting under utvikling. Så hvorfor kjøre en tredje runde med brukertest? Hvilke brukerrelaterte feil kunne vi finne når systemet allerede hadde gått igjennom to runder med brukertest og var ferdig utviklet?

Kunden hadde ikke budsjett til å leie inn interaksjonsdesignere for å gjøre brukertestingen. Løsningen ble at jeg som testleder tok på meg oppgaven med støtte fra dyktige kolleger i Sopra Steria. Brukeropplevelse- og designavdelingen i Sopra Steria hjalp meg i gang, og vi kjørte åtte sesjoner med brukertester med tre forskjellige brukergrupper av systemet. Med det åpnet det seg en helt ny og spennende testverden!

Hva viste brukertestene?

I etterkant av brukertestene gikk jeg gjennom tilbakemeldingene, kategoriserte og forsøkte å se sammenhenger. Det som overrasket meg mest, var at uansett i hvilken alder testpersonen var, var det ingen som leste hjelpetekstene grundig, og det var kun i de tilfellene hvor de stoppet opp, at de lette etter en tekst som kunne hjelpe de videre. Det var også gjennomgående hvilke områder i løsningen brukeren hadde problemer med å forstå.

Utslagsgivende endringer

Hva kunne jeg gjøre med disse resultatene? Jeg var i slutten av en akseptansetest hvor min kunde skulle godkjenne leveransen fra leverandøren, så store endringer var ikke aktuelt.

Det jeg kunne gjøre, var for det første å fokusere på hjelpetekstene. Vi visste fra testen hvilke som burde forbedres, og hvor vi burde legge til nye hjelpetekster. I tillegg til det visste vi hvilke områder og knapper som måtte forbedres. Til slutt ble det anbefalt små, men utslagsgivende endringer.

Med forebyggende arbeid slipper du å måtte håndtere mange av disse mulige problemstillingene når løsningen går i produksjon. Saksbehandlerne kommer til å spare mye tid ved å slippe å forklare kunden hva de gjorde feil når de fylte ut søknaden første gangen, kun ved at vi forbedret tekstene og endret på noen knapper.

Jeg har nå levert testrapporten og må konkludere med at jeg ser nytten av å kjøre en avsluttende brukertest.

Anbefalinger

Før jeg avsluttet mitt oppdrag hos kunden, anbefalte jeg to ting de kunne gjøre etter akseptansetesten. Det første var å bruke klarspråk i utformingen av hjelpetekstene. Klarspråk gjør at hjelpetekstene blir mer forståelige og faktisk fremmer det budskapet du vil få frem. Skrivetips om klarspråk finner du her.

Vi anbefalte videre å installere programvare som Piwik eller lignende. Programmet kan vise statistikk på hvilke hjelpetekster som blir mest brukt i systemet (gitt at du har klikkbare ikoner for hjelpetekster). På den måten vet du hvilke områder kunden sliter mest med og kan vurdere endringer på sikt. Piwik er en gratis programvare, og den finner du her.

Vi foreslo også en del andre mindre endringer som følge av observasjonene vi gjorde under brukertestene. Jeg videreformidlet funnene til de som skal drive med opplæring, slik at de er klar over hvor skoen trykker.

Jeg tok også en prat med teamleder i brukeropplevelse-avdelingen i Sopra Steria, Eli Toftøy-Andersen, som understreker at når du gjennomfører brukertester så sent som i akseptanseperioden, vil det ikke alltid være være rom for å gjennomføre alle de endringene som er nødvendig. Brukertester i denne perioden er likevel viktig fordi de reduserer risikoen for å lansere noe som brukerne ikke forstår. Som testleder kan du bidra til å sette brukertesting på planen både under akseptansetesten og i andre faser av prosjektet.

Search
Les lignende blogger
Les om lignende prosjekter
Les lignende nyheter
Se alle blogginnleggene våre