Testrådgivning

Sopra Steria tilbyr en rekke tjenester innen testrådgivning. Testrådgivning dekker behovet våre kunder har utover testtjenester direkte knyttet til gjennomføring av test i et utviklings-, forvaltnings-, eller infrastrukturprosjekt.

Gjennom testrådgivning bidrar Sopra Steria med test organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og ikke minst reduserte kostnader for våre kunder.

Vår tjenestekatalog innenfor testrådgivning inkluderer:

  • Modenhetsanalyser
  • Rådgivning, anskaffelse og oppsett av testverktøy
  • Rådgivning knyttet til testautomatisering
  • Opplæring
  • Organisering av test i smidigprosjekter
  • Sikkerhetsanalyser
  • Ytelsesanalyser

Modenhetsanalyser

Vi benytter TMMi (Test Maturity Model Integrated)-rammeverket for gjennomføring av modenhetsanalyser og implementering av forbedring av testprosesser i en organisasjon.

Rådgivning, anskaffelse og oppsett av testverktøy

Å gå til anskaffelse av verktøy for gjennomføring og administrasjon av testing kan være en stor investering.  Våre rådgivere kan være behjelpelig med valg av verktøy, anskaffelse, oppsett og implementering av testverktøy, samt gjennomføre endringsprosjekter, inkludert gevinstrealisering. Vi er partner med ledende verktøyleverandører og har solid erfaring med en rekke verktøy for testadministrasjon, teknisk testing og testautomatisering.

Rådgivning knyttet til testautomatisering

Behovet for å automatisere tester vil ofte oppstå for at test ikke skal bli en bremsekloss i et prosjekt, og for at kostnader og tid brukt på testing kan reduseres. Men ikke alle testtyper er praktisk mulig å automatisere, og at det er viktig å vurdere kost/nytte forholdet. Våre rådgivere står klare til å bistå med utvalg av tester for automatisering, utvalg av verktøy, POC (Proof of concept) rundt testautomatisering, samt opplæring og innføring av automatisert testing i et prosjekt eller en organisasjon.

Opplæring

Sopra Steria tilbyr en rekke kurs innenfor test og testledelse. Dette inkluderer generelle kurs som «introduksjon til testing», samt kurs som er skreddersydd til et spesifikt prosjekt eller kundebehov.

Organisering av test i smidigprosjekter

Å organisere testaktiviteter riktig i smidigprosjekter er avgjørende for at potensielle feil skal oppdages tidlig i livssyklusen. Sopra Steria har omfattende erfaring fra noen av Norges største smidigprosjekter - erfaring som vi bruker for å hjelpe våre kunder organisere testaktiviteter på en effektiv måte.

Sikkerhetsanalyser

Sopra Steria har gjennomført en lang rekke risiko- og sårbarhetsanalyser for kunder med høye krav til sikkerhet og/eller etterlevelse av lover og forskrifter innen området. Sopra Sterias konkrete tilnærming til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser er basert på våre rådgiveres lange erfaring med denne type oppdrag.

Ytelsesanalyser

Mange faktorer kan påvirke programvaren sin ytelse. Det finnes også et utall av parametere som kan måles og et stort utvalg av verktøy, løsninger og teknikker for å gjennomføre målinger av dette. Sopra Steria har god kunnskap om ytelsestesting og hvilke verktøy og teknikker som best passer ulike oppsett og hvordan slik testing best kan gjennomføres, i et cost/nytte perspektiv.

  ​

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria Norge har mer enn 50 dedikerte testspesialister. Vi er en av Norges største fagmiljøer innenfor test, som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Dermed kan vi tilby et av landets mest kvalifiserte, dynamiske og beste fagmiljøer innen test og kvalitetssikring.

Vil du vite mer?

Portrett av Jennifer BlecharJennifer Blechar

Director
Tlf: +47 907 34 041
E-post: jennifer.blechar@soprasteria.com