Testledelse og teknisk testing

Sopra Steria leverer høyt kvalifiserte, ISTQB-sertifiserte testressurser til systemutviklings-, infrastruktur- og forvaltningsprosjekter. Vi bidrar også i stor utstrekning med erfarne testressurser for å dekke kunders behov i deres prosjekter.

Sopra Steria har bred kompetanse på testledelse, infrastrukturtesting, testautomatisering, ytelsestesting og sikkerhetstesting. Vi dekker hele testløpet fra analyse og planlegging, til evaluering og rapportering av resultater. 

En tester/testleder fra Sopra Steria kan ta med seg metodikk og verktøy fra Sopra Steria for bruk i oppdrag hos kunden, eller gå inn i en eksisterende utviklingsorganisasjon og utøve testledelse i henhold til den metodikk kunden har.

Sopra Steria er Europas største it-systemintegrator med et TMMi nivå 3-sertifisert metodeverk for testing, som beviser at våre software-testprosesser og -metodikk er uten sidestykke.

Vår test-tjenester inkluderer:

  • Testledelse
  • Infrastrukturtesting
  • Testautomatisering
  • Ytelsestesting
  • Sikkerhetstesting

Testledelse

En dedikert testleder med riktig kompetanse er avgjørende for en vellykket testprosess.  Sopra Sterias testledere har lang erfaring fra både store og små, samt smidige og tradisjonelle (vannfalls) prosjekter.  Vi vil tilpasse det enkelte prosjekt for å sikre en mest mulig effektiv testprosess våre kunder kan dra nytte av.

Infrastrukturtesting

Sopra Steria tilbyr erfarne testledere som har bred kompetanse på IT-infrastruktur. Vi hjelper våre kunder med å utarbeide strategiske målbilder og å omsette disse til realiserte gevinster. Våre testledere deltar aktivt for å kvalitetssikre og verifisere at akseptansekriterier blir oppfylt og akseptert, og dermed redusere nedetid på drift og forbedre ytelsen til IT-infrastrukturen.

Vi har et aktivt fagmiljø for infrastrukturtesting som sørger for at våre testledere følger beste praksis for effektiv og grundig testing med markedets ledende testverktøy.

Testautomatisering

Automatisering av testing er ofte viktig for å redusere kostnader og tid knyttet til testing.  Der det benyttes en smidig systemutviklingsmetodikk påvirker dette også teststrategien. De hyppige leveransene og åpenheten for endringer som smidig utvikling medfører, stiller strenge krav til en strukturert testprosess og effektiv regresjonstesting.

Behovet for å automatisere tester, både på enhetstestnivå og på høyere nivå, vil ofte oppstå for at test ikke skal bli en bremsekloss i prosjektet. Sopra Steria har erfaring med en rekke verktøy for bruk for test automatisering inkludert HP UFT/QTP, Microsoft Visual Studio Coded UI tests, FitNesse, Cucumber og Selenium, for å nevne noen.

Ytelsestesting

Ytelsestest bidrar til å sikre at nødvendige funksjoner i systemet fungerer i forhold til gitte kriterier.  For eksempel kan man teste ytelse ved forventet kapasitet, ved overlast og ved å finne ut nøyaktig hvor systemet går i stå. Ytelse testes også ved å finne de mest benyttede (felles) komponentene, trege komponenter, flaskehalser og lignende slik at man kan drille ned for å rette problemene og eventuelt forbedre ytelsen.

Sopra Steria kan sette opp og gjennomføre tester for forskjellige ytelsesparametre etter avtale og ved behov, for eksempel for responstid, lastfordeling, ressursforbruk (minne, CPU, disk), meldinger/requests behandlet, mm. Til ytelsestesting kan forskjellige verktøy benyttes avhengig av hvilke parametre som skal testes. Steria har erfaring med bruk av HP Loadrunner og Microsoft Visual Studio Web Test for å kjøre ytelsestester, samt verktøy for blant annet optimalisering av kjøring på Java VM’er fra IBM, Sun og Oracle/BEA.

Sikkerhetstesting

Sikkerhetstest avdekker potensielle sårbarheter og informasjonslekkasjer i systemet ved å simulere et angrep fra en ondsinnet kilde. Sopra Steria har gjennomført en lang rekke risiko- og sårbarhetsanalyser for kunder med høye krav til sikkerhet og/eller etterlevelse av lover og forskrifter innen området. Sopra Sterias konkrete tilnærming til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser er basert på våre rådgiveres lange erfaring med denne type oppdrag. 

Formålet med utførelse av teknisk sårbarhetstest (penetrasjonstest), er å synliggjøre kundens eksponering av sårbarheter i tjenester, nettverk og systemer. Testen avdekker også om sårbarheter kan utnyttes av eksterne eller uautoriserte personer for å få tilgang til uautorisert informasjon eller tjenester.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria Norge har mer enn 50 dedikerte testspesialister. Vi er et av Norges største fagmiljøer innenfor test, noe som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Dermed kan vi tilby et av landets mest kvalifiserte, dynamiske og beste fagmiljøer innen test og kvalitetssikring.

Vil du vite mer?

Portrett av Jennifer BlecharJennifer Blechar

Director
Tlf: +47 907 34 041
E-post: jennifer.blechar@soprasteria.com