Test prosessforbedring

Test Prosessforbedring går ut på å implementere forbedringer av kundens testprosesser.

Før man begynner med en forbedringsprosess, så er det viktig med en tydelig analyse om hvor organisasjonen er i dag og hva bør endres, når. 

Et test prosessforbedringsoppdrag begynner derfor ofte med en TMMi (Test Maturity Model Integrated) modenhetsanalyse. En TMMi-modenhetsanalyse er tilpasset kundens behov i varighet, men er ofte av kortere karakter. Denne omfatter intervjuer og analyse av informasjon om nåværende status av en testorganisasjon.

Resultatet av et slikt engasjement er at kunden får:

  • En uavhengig vurdering av hvor godt nåværende testprosess passer til organisasjonens forretningsmessige behov, og hvordan den samsvarer med gode etablerte praksiser i industrien.
  • Identifisering av kritiske forbedringsområder og anbefalinger om hvordan kunden skal ta tak i disse.
  • Realistiske anbefalinger om hvordan kunden kan redusere kostnader, samt forbedre kvalitet og produktivitet.
  • En dokumentert prosessmodell for testing og beskrivelse av hvordan denne kan innføres i organisasjonen.

For å lykkes med forbedring av prosesser må alle interessenter involveres. Sopra Steria vil derfor aktivt ivareta den nødvendige kommunikasjonen for å sikre at interessenter hos kunden forstår hva endringen går ut på og engasjerer seg i den.

Det er viktig å ivareta daglig virksomhet samtidig som man gjennomfører en slik forbedringsprosess. Sopra Sterias metoder og verktøysett gjør det mulig å utføre oppgaven raskt og effektivt.

Vår leveransemodell har bred tilgang til kompetanse både i Norge og internasjonalt, slik at vi kan ta hensyn til kundens daglige operative behov for testing, samtidig som vi videreutvikler deres testorganisasjon.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria Norge har mer enn 50 dedikerte testspesialister. Vi er en av Norges største fagmiljøer innenfor test som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Dermed kan vi tilby et av landets mest kvalifiserte, dynamiske og beste fagmiljøer innen test og kvalitetssikring.

Vil du vite mer?

Portrett av Jennifer BlecharJennifer Blechar

Director
Tlf: +47 907 34 041
E-post: jennifer.blechar@soprasteria.com