IT-sikkerhet

God informasjonssikkerhet er nødvendig for å lykkes med digitalisering. Man trenger en grunnmur av kontroll for å kunne bevege seg fremover med akseptabel risiko.  

De digitale løsningene vi utvikler i dag skal leve i mange år og må derfor kunne takle både trusselbildet vi står ovenfor i dag og også morgendagens trusselbilde.

Våre tjenester på sikkerhetsområdet spenner bredt og omfatter, blant annet:

  • Risikovurderinger
  • Sikkerhetsledelse
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Sikkerhet i skytjenester
  • Identity and Access Management (IAM)
  • Security Information and Event Management (SIEM)
  • Sårbarhetstester og penetrasjonstester

Risikovurderinger

God informasjonssikkerhet, forutsetter god risikostyring. Sopra Steria hjelper virksomheter med å analysere og vurdere risiko, og deretter håndtere informasjonssikkerheten og risikostyringen i takt med endringer i prosesser, organisasjon og teknologi.

Sikkerhetsledelse

Et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) definerer virksomhetens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Sopra Steria har i tett samarbeid med kunder utarbeidet komplette styringssystemer for informasjonssikkerhet. Vi har foretatt modenhetsevalueringer av eksisterende styringssystemer og har bistått kunder i prosessen frem mot sertifisering etter ISO/IEC-27001. 

Sikkerhetsarkitektur

En sikkerhetsarkitektur viser hvilke sikkerhetskomponenter en virksomhet eller løsning benytter, hvordan de henger sammen og hvilke krav de løser. Sikkerhetsarkitekturen gir oversikt og gjør endringer mulig.  

Sikkerhet i skytjenester

Å ta i bruk skytjenester kan ha en rekke forretningsmessige fordeler. Samtidig følger det med en risiko som det er viktig at man tar stilling til. Sopra Steria bistår kunder med å vurdere ulike alternative skytjenester, og tilbyr også rådgivning innen sikkerhet og personvernforhold for skytjenester spesielt.

Identity and Access Management

Sopra Steria bistår kunder med rådgivning, løsningsvalg og løsningsutvikling knyttet til rettighets- og identitetshåndtering.

Security Information and Event Management

Sopra Steria skreddersyr løsninger for håndtering og sammenstilling av logginformasjon med tanke på å mer effektivt avdekke og dokumentere sikkerhetshendelser. Vi er opptatt av at løsningen tilpasses den enkelte virksomhets behov slik at informasjonen som samles inn, og eventuelt lagres, er den som er mest relevant for din virksomhet.

Sårbarhetstester og penetrasjonstester

Sårbarhetstester gir deg en oversikt over sikkerhetsutfordringer i din applikasjon eller ditt nettverk. Penetrasjonstester forsøker å utnytte disse sårbarhetene for å bekrefte eller avkrefte problemer.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har mer enn 60 konsulenter i Norge som jobber med informasjonssikkerhet. Vi er et av de største sikkerhetsmiljøene i Norge, og kan i tillegg utnytte spisskompetanse fra hele vår europeiske organisasjon.

Våre rådgivere har solid faglig kompetanse og mange års praktisk erfaring med sikkerhetsarbeid. Denne erfaringen gir kundene trygghet for at rådene vi gir er velfunderte, godt faglig forankret og fungerer i praksis.

Lynkurs, Oslo: Krav om personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Hvordan gjøre dette i praksis? | Tirsdag 30. oktober

Les mer

4 konkrete tips for å beskytte deg mot WannaCry

Les blogginnlegget

Vil du vite mer?

Lillian RøstadLillian Røstad

Head of Information Security
Tlf: +47 994 00 628
E-post: lillian.rostad@soprasteria.com