Brukeropplevelse og design

Nøkkelen til suksess for IT-systemer og nettsteder ligger i gode brukeropplevelser. Det skal være lett for brukeren å finne fram og utføre sine oppgaver. I tillegg skal løsningen være motiverende og behagelig å bruke.

Å bruke erfarne spesialister til å lede designprosessen og skape det visuelle uttrykket gjør det lettere å oppfylle sluttbrukernes forventninger til brukeropplevelse.

Hvorfor velge oss?

Gjennom å tenke helhetlig på design og ved hjelp av brukerinvolvering og kreative teknikker, jobber vi med å finne den x-faktoren som gjør at folk liker løsningen, at de blir motivert av å bruke den og at de anbefaler den videre til andre. Vi leter etter uutnyttet potensiale for å forbedre brukeropplevelsen.

Sopra Steria har en egen avdeling med en rekke designere fra ulike designdisipliner som har spesialisert seg på å skape gode brukeropplevelser og sikre brukskvaliteten på de tjenestene, systemene og nettstedene vi leverer. I prosjektene jobber vi tett med blant annet digitale strategirådgivere, funksjonelle arkitekter og frontend-utviklere.

Våre tjenester innen brukeropplevelse og design:

  • Interaksjonsdesign / UX-design
  • Informasjonsarkitektur
  • Grafisk design
  • Tjenestedesign
  • Innholdsstrategi
  • Brukertesting
  • Ekspertevaluering brukskvalitet
  • Universell utforming

Interaksjonsdesign / UX-design

Et overordnet mål er at løsningen skal gi en god brukeropplevelse. For å oppnå dette, vil våre interaksjonsdesignere sette seg godt inn i domenet og kombinere sin fagkunnskap innen interaksjonsdesign med domenekunnskap og kreative teknikker.

Det gjennomføres intervjuer og workshops for å innhente informasjon og kartlegge brukergrupper. Vi lager idéskisser og prototyper som brukes aktivt både for å bli enige om hva som skal lages.

Informasjonsarkitektur

God struktur og navigasjon i løsninger er avgjørende for at brukerne enkelt skal få løst oppgavene sine, finne informasjon, gjennomføre en transaksjon eller utføre en oppgave i et fagsystem. Informasjonsarkitektur dreier seg om å modellere informasjon både konseptuelt og konkret for å gi en optimal brukeropplevelse. Vi hjelper kunden med informasjonsarkitektur på nettsteder, intranett, fagsystemer, mobile løsninger og andre applikasjoner.

Grafisk design

Når Sopra Sterias grafiske designere formgir løsninger legger vi stor vekt på at det grafiske designet skal understøtte både brukeropplevelsen og merkevaren, samtidig som det skal være tiltalende. Den visuelle profilen skal bidra til at kunden framstår som en helhetlig og profesjonell aktør. Alle aktiviteter, tjenester og produkter bør knyttes visuelt sammen gjennom en overordnet profil og signalisere et felles opphav.

Tjenestedesign

Tjenestedesign er en tilnærming som er basert på ideen om at produkter og tjenester oppleves over tid gjennom flere kontaktpunkter mellom bruker og leverandør. Målet er å gi brukere bedre tjenester, skape økt bevissthet hos tjenesteyter om helheten, og dermed bidra til innovasjon. Tjenestedesign setter brukerens totalopplevelse i sentrum.

Innholdsstrategi

Vi anbefaler å tenke på innholdet helt fra starten av i prosjektet. Våre konsulenter hjelper å ha fokus på innholdet gjennom hele utviklingsprosessen, og ha en plan for hvordan du kan forvalte det.

Innholdet bør ha høy kvalitet og være relevant for brukeren. Samtidig må det gi verdi til virksomheten. I denne fasen er det viktig å jobbe tett sammen med kunden for å forstå arbeidsflyten og kulturen i deres virksomhet. Vi finner ut hvor bra innholdet er og hva som bør redigeres eller fjernes for å skape en god brukeropplevelse. Vi lager også en plan for produksjon av innholdet som mangler.

Brukertesting

La oss sjekke at løsningen faktisk fungerer for de som skal bruke den. En brukertest viser hvordan brukerne opplever nettsiden eller systemet, og gir en mulighet til å få unik innsikt om brukeropplevelsen. Dette gjøres gjennom at et utvalg brukere løser reelle oppgaver, som kan observeres mens testen pågår.

Ekspertevaluering brukskvalitet

En ekspertevaluering av brukskvaliteten av en nettside eller et system vil gi en nyttig innsikt i løsningens tilstand, og også identifisere mulige brukervennlighetsproblemer. I en slik evaluering går vi systematisk gjennom det aktuelle systemet eller tjenesten og vurderer disse ut fra et sett med kriterier basert på beste praksis innen brukervennlighet.

Universell utforming

Moderne nettsteder og fremtidsrettede fagsystemer må være universelt utformet. Sopra Sterias konsulenter har kompetanse når det gjelder de krav som stilles. Her har både selve utformingen av skjermbildene, måten de implementeres på og hvordan de benyttes stor betydning. Rådgivning innen universell utforming gis gjennom hele prosjektets levetid. Dette er med på å både effektivisere arbeidet, samt kvalitetssikre resultatet.

Vil du vite mer?

Ingunn BrattebergIngunn Bratteberg

Avdelingsleder Design
Tlf: +47 934 49 186
E-post: ingunn.bratteberg@soprasteria.com