VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

| minutter å lese

EGGS – en del av Sopra Steria - har designet programvare for dynamisk utslippssporing.

VPS er en ledende leverandør av maritim avkarbonisering og testing av marint drivstoff. De utvikler programvare som hjelper skipseiere og energiselskaper å bli mer transparente rundt utslipp.

Da VPS skulle utvikle det nye planleggingsverktøyet sitt, Core, involverte de EGGS i utviklingsarbeidet. EGGS designet et brukervennlig grensesnitt for fagpersoner og effektive datavisualiseringer som hjelper kundene å sette utslippsmålene på dagsorden, og gjøre det enklere å møte fremtidens krav til reduserte utslipp og økt bærekraft.

Bakgrunn for prosjektet om dynamisk utslippssporing

Datadrevet avkarbonisering

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) lanserte i 2018 sin strategi for reduksjon av drivhusgasser. En følge av dette er at karbonutslipp skal reduseres med 40 % innen 2030 gjennom en obligatorisk tiltakspakke som skal effektivisere energibruken for skip. VPS sin digitale applikasjon hjelper kundene å utnytte kraften i eksisterende data for å møte IMOs mål om redusert karbonutslipp med full åpenhet om utslippene. Det er et viktig planleggingsverktøy som gjør det mulig å nå utslippsmålene.

Hva bidro EGGS med?

EGGS har bidratt med digitalt design (UI og UX), brukerinnsikt, brukeropplæring, samt frontend-koding av VPS´ planleggingsverktøy Core. Visualiseringene simulerer hvor effektive tiltakene er til å redusere utslipp, og gjør det enklere for skipseiere å ta informerte valg som har en effekt. Vi bygde løsningen fra bunnen av ved hjelp av Next.js JavaScript som rammeverk.

Redusert utslipp er i ferd med å bli en viktig måte å skille seg ut i markedet. EGGS hjalp oss med å designe Core, slik at programvaren møter behovene til en rekke interessenter som jobber hardt for å redusere virksomhetens miljøfotavtrykk i den maritime verdikjeden. Sindre Bornstein, CCO, VPS Decarbonisation Intuitiv selvbetjening i et komplekst system

Core kan simulere hvordan justeringer og endringer slår inn, for eksempel forbruk av drivstoff, ruter, hastighet, propeller og ny teknologi. I tett samarbeid med VPS, har EGGS designet brukergrensesnittet fra bunnen. Gjennom en effektiv brukeropplæring og et intuitivt brukergrensesnitt, har EGGS sikret en god brukeropplevelse. Det er utfordrende å skape god selvbetjening – som lar fagfolkene lett og intuitivt finne frem til hvordan de bruker verktøyet i et så komplekst system, men når man lykkes sparer det enormt med tid og ressurser.

Verdi for VPS 

Fra sårbare manuelle systemer til digitalisering

Dagens planlegging for utslippsreduksjon foregår i stor grad i manuelle Excel-ark. Noe som fører til at informasjonen ofte deles og forstås av noen få. Slike manuelle prosesser gjør arbeidet tidkrevende og personavhengig. Med et digitalt verktøy som krever svært lite opplæring blir planleggingsprosessen mye mer effektiv.

VPS lanserte Core tidlig i september 2022, og innen en måned var gått hadde tre ledende skipseiere med til sammen 150 skip bestemt seg for å ta systemet i bruk. Deres erfaringer vil være avgjørende for å sikre at Core møter kravene markedet stilte. 

Bildetekst: Informasjon om mulige tiltak mates inn, og dermed kan skips- eller lasteeierne se hvordan karbonutslippene endrer seg i Core-verktøyet. Målet er å nå en coreScore på 100 (nullutslipp) innen 2030. Skalaen går fra 0-100, der 100 er best.

På EGGS sine sider finner du engelsk versjon.

Torstein Raabye Haugen

Torstein Raabye Haugen

Lead Creative Technologist

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle