Volte AS: Effektiv vekst og leadsgenerering i bedriftsmarkedet

| minutter å lese

Hvorfor skal ikke bedrifter styre strømforbruket like smart og kostnadseffektivt som forbrukere har muligheten til? Volte utfordrer det etablerte strømmarkedet for bedrifter med vår hjelp. Med transparens og teknologi i sentrum opplever kundene sømløse og kostnadseffektive kundereiser med Volte som har hatt en formidabel økning av leads. 

Volte er et energiteknologiselskap som finnes for at bedrifter skal bruke energi på en smartere måte. De leverer skreddersydde energiløsninger til et bredt spekter av kunder – fra borettslag til større multinasjonale bedrifter. Uansett hvilken avtale du velger fra Volte, får du en helt ærlig avtale uten skjulte avgifter, skjulte påslag eller skjulte gebyrer. 

Kundens situasjon 

Som en start-up i et hardt konkurranseklima, sto Volte ovenfor utfordringer med å etablere sin markedsposisjon, bygge merkevarebevissthet og fasilitere for vekst. Volte har hatt behov for hjelp til oppsett, planlegging og gjennomføring av en god markedsplan og kanalstrategi for å nå ut til relevante målgrupper i B2B markedet. Samtidig gjorde de store investeringer i Hubspot, som skulle fungere som et felles kundebehandlingssystem på tvers av marked, salg og kundeservice. Utfordringen var at de ikke kunne stole på dataen og informasjonen i Hubspot. De ikke hadde kontroll på datakildene og systeminvesteringene kunne ikke forsvares. Volte ville sikre god datakvalitet, intern forankring og implementering for å maksimere gevinst av plattforminvesteringen og sikre videre vekst. Det handlet i bunn og grunn om å bygge en solid grunnmur for kommersialisering av kundedata i fremtiden. 

Hva bidro vi med? 

Vi har planlagt og kjørt kostnadseffektive kampanjer i hele kundereisen for Volte. Vår innsats har sentrert seg om å bygge merkevare og posisjonere Volte top of mind hos beslutningstakere og påvirkere i bedrifter gjennom effektiv synlighet i digitale kanaler for å generere leads med god kvalitet. Forankret i strategien tok vi i bruk Google Marketing Platform som markedsplattform, som gav oss muligheten for en fokusert og samlet tilnærming til innholdssaker, søk, display- og videoannonsering. I tillegg har vi jobbet med betalt annonsering og tilstedeværelse i sosiale medier som Meta og LinkedIn.  

For å sikre suksess i markedsføringen, med fokus på høykvalitets trafikk og leads, var en robust sporingsstrategi avgjørende. Vi har bidratt til å etablere et effektivt sporingsoppsett, som ikke bare sikrer nøyaktighet i datainnsamling og analyse, men også ivaretar personvern på beste måte. I denne sammenhengen implementerte vi en samtykkeløsning som sikrer brukerens personvern ved datainnsamling og deling av data på tvers av plattformer. 

Samarbeidet med Sopra Steria har alltid vært utmerket. De er alltid tilgjengelige, raske til å svare og gir alltid gode råd. Sopra har bistått oss i både strategisk og operativt arbeid i ett år og har alltid vært en hjelpende hånd. Vi har fått en dypere forståelse av det digitale landskapet, spisset kampanjer og fått gode rapporteringsverktøy, sier Chief Commercial Officer Sandra Lindberg.


Sopra Steria har vært en viktig partner for Volte i implementering og oppsett av HubSpot, som omfatter Marketing Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, CMS Hub Starter, og Operations Hub Professional. Sammen med viktige stakeholdere hos Volte har vi kartlagt kundereisen og interne prosesser gjennom workshops. Dette har ledet til konkrete tiltak for å optimalisere automatisering og målrettet kommunikasjon overfor målgruppen. Målet var å etablere kontroll over dataflyten og skape en bærekraftig arkitektur som støtter kontinuerlig vekst. Et fokus var også å skape intern forståelse og forankring for å maksimere utnyttelsen av systemets ulike komponenter. Vårt arbeid har lagt grunnlaget for å fremme vekst gjennom automatiserte og mer effektive prosesser, og utvikle personlige kundeopplevelser og kommunikasjon basert på eksisterende kundedata.  

- Ved hjelp av profesjonelle workshops klarte vi sammen å kartlegge behov, kundereise og veien videre. I tillegg bidro de med ekspertise og gode råd for både bruk og innsikt i Hubspot, sier Chief Commercial Officer Sandra Lindberg. 

Hvilken verdi fikk kunden? 

Prosjektet har bidratt til forbedret digital synlighet, økt kvalitetstrafikk og leads, samt effektivisert og automatisert kundereiser og intern prosessering. Volte har fått betydelig verdi ved å forbedre markedsføringseffektiviteten og få en bedre posisjonering for kontinuerlig vekst og suksess i et konkurransepreget marked. 

I 2023 har oppnådd Volte:  

  • 208 % økning i nettsidetrafikk sammenlignet med året før  
  • 22 millioner annonsevisninger til relevant målgruppe 
  • 230 nye leads 
  • Fra null bruk til full implementering av CRM-system 
  • Effektivisering av prosesser internt for marked, salg og kundeservice 
  • Fasilitert for videre vekst og realisering av forretningsverdi  

Marius Røed

Marius Røed

Leder Experience Tech

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle