Veidekke: Tverrfaglig FAST-team sikrer løpende forbedringer på nettsidene

| minutter å lese

Hvordan løser du det dersom du trenger designer den ene uka og frontend-utvikler uka etter? Du abonnerer på et tverrfaglig team fra Sopra Steria FAST, og får akkurat den kompetansen du trenger til rett tid til forutsigbare betingelser. 

Bakgrunn for prosjektet 

Det begynte med brostein i Norge i 1936. I dag bygger Veidekke veier, tunneler, broer og bygg i hele Skandinavia. De er en av Skandinavias største entreprenører, og leverer tjenester innen bygg, anlegg og infrastruktur, geomaterialer, asfalt, og miljøtjenester.  

Alle disse områdene dekkes på Veidekkes nettsider. Nettsidene er en prioritert kommunikasjonskanal for hovedmålgruppene aksjonærer og potensielle medarbeidere, og er bygget på innholdsplattformen Optimizely Content Management System (CMS).  

Verdi for kunden 

Samarbeidet mellom Sopra Steria og Veidekke startet med en workshop for å avdekke hva Veidekke hadde behov for i arbeidet med denne prioriterte kanalen. For å løse oppgavene knyttet til forbedringsarbeidet, hadde Veidekke behov for kompetanse innen utvikling, design og innhold. 

Sammen med kunden satte vi derfor sammen et smidig tverrfaglig team der riktig kompetanse bidro til rett tid. Vi har hjulpet Veidekke med å prioritere ønsket funksjonalitet, opprettet rutiner og prosesser for utvikling, og utført design- og kodeendringer.   

- Avtalen med Sopra Steria FAST har gitt oss i Veidekke et forutsigbart kostnadsbilde og god tilgang på eksperter og kompetanse som tilpasses behovene vi har til enhver tid. Veidekke er et stort konsern, og vi ønsker å kunne tilby datterselskapene våre en plattform der de selv kan forvalte egne nettsider. Det har vi en god løsning for nå, og vi har hatt stor nytte av at Sopra Steria FAST har en gjenbrukstilnærming når de utvikler komponenter, sier Ane Sangnes, kommunikasjonssjef i Veidekke.  


Nettsiden har en rekke faste sider, kampanjesider, i tillegg til nettsider til datterselskaper med egne designprofiler. Alt har en felles struktur, og ny funksjonalitet utvikles jevnlig og da trengs både designer, utvikler og innholdskompetanse.  

Veidekke har nå ikke bare fått tilgang til et helt lag av faglig sterke ressurser hos Sopra Steria, men også faglige sparringspartnere som støtter dem i et kontinuerlig utviklingsarbeid på nettsidene. 

Hva bidro Sopra Steria med? 

Med Sopra Steria FAST sørger vi for at kundene får den digitale kompetansen de trenger, når de trenger den. De slipper å bekymre seg for tidkrevende oppgaver som bemanning, opplæring og kompetanseoverføring. I dette prosjektet har Sopra Steria FAST stilt med all teknisk kompetanse, så kunden har ikke trengt å involvere egne tekniske ressurser. 

Kapasiteten styres av avtalte månedlige timepotter, og teamene jobber tett med kundene for å levere mest mulig forretningsverdi innenfor tilgjengelige timer. Dette gir både økonomisk forutsigbarhet og sikker tilgang på kompetanse. Vi tilbyr effektive og samarbeidende team med mennesker som kjenner hverandre godt og har jobbet sammen før.   

Vi har stilt med prosjektledelse, utvikling, design, innhold og marketing gjennom et helt år. I tillegg har vi vært rådgivere på universell utforming, informasjonskapsler (cookies) og språk. 

Våre designere og UX-eksperter har kartlagt flere områder hvor enkle justeringer kan bidra til bedre brukeropplevelser. For at kunden til enhver tid skal ha oversikt over oppgavene, ble det utarbeidet en visuell plukkliste som viser pågående og fremtidige oppgaver for design og utvikling. Vi «pusset opp» designsystemet og har tilrettelagt for et mer fleksibelt komponentbibliotek. Designsystemet har også fått en oppdatert fargepalett, justert typografi og grid, samt tatt hensyn til krav til universell utforming. 

Utviklere bidrar med konfigurasjon og koding, designere sikrer god brukeropplevelse (UX) og universell utforming og innholdseksperten gir råd om struktur, innholdsforvaltning og synlighet gjennom søkemotoroptimalisering. 

Sopra Steria har det løpende driftsansvaret for Veidekkes nettsider og sørger også for sikkerheten. 
 

Hvorfor Sopra Steria FAST ? 

  • Kompetansen du trenger, når du trenger den
  • Standardisering, automatisering og gjenbruk
  • Forutsigbarhet
  • Produktteam eller kapasitetsteam
  • Fleksibilitet og kontinuitet
  • Etablerte, smidige team 

Rune Haddal

Rune Haddal

Tribe lead FAST

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle