Udir/Datatilsynet: Nettvett med dubestemmer.no i ny drakt

| minutter å lese

Kundens situasjon

«Du bestemmer» er et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet  og Datatilsynet. Nettressursen dubestemmer.no handler om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9 til 18 år. Målet er gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene gjør når de bruker digitale medier. Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere, og brukes av mange lærere til undervisning i skolen.

Nettsiden ble sist redesignet i 2015, og et forprosjekt viste at tiden var inne for en oppgradering, både av konsept, visuell utforming, navigasjon, struktur og redaktørgrensesnittet.

Prosjektgruppen ønsket å rendyrke og tydeliggjøre elevene som målgruppe, ved å gå via lærerne.

Verdi: Tydelig og brukervennlig kommunikasjon

Du bestemmer kommuniserer nå tydeligere om digital dømmekraft på brukernes premisser. Det er færre sider og forholde seg til, og det er bedre sammenheng mellom temasider og innhold for lærerne/de voksne. Håndtering av innhold ble gjort enklere og mer brukervennlig for redaktører via publiseringsløsningen EPiServer. Målet er at alle de ulike brukergruppene skal føle at dubestemmer.no er en nyttig, spennende og pålitelig kilde til informasjon.

Kunden ga gode tilbakemeldinger på samarbeidet. Det nye nettstedet er per januar 2021 under utvikling.

Skjermbilder fra dubestemmer.no

Designskisser til løsningen som kommer på nett i starten av 2021.


Hva bidro Sopra Steria med?

Innsikten fra forprosjektet viste at flertallet av skoleledere og lærere kjente til dubestemmer.no fra før. Nettstedet har stor tillit i skolen og lærerne benytter innhold derfra som grunnlag for diskusjon i klasserommet. Men nettsiden trengte en klarere retning for hva den skulle være for hvem, og appellere mer til målgruppene.

Sopra Sterias designere gjennomførte en brukersentrert designprosess, og i løpet av tre måneder gjennomførte de flere workshops og noen enkle intervjuer. Sammen med kunden etablerte de et målbilde for løsningen og skisserte tre ulike konseptretninger. Barn og ungdom er definert som primærmålgruppe for dubestemmer.no, og noen av de allerede eksisterende “Fra virkeligheten-historiene” ble utformet på en mer involverende måte, inspirert av feature-artikler fra ledende nyhetssider.

Det visuelle uttrykket ble oppgradert. Innhold rettet mot elever er gjort rik på farger og opplevelser, mens lærernes innhold er nedtonet og fungerer mer som en veileder i uttrykket.

Designskissene ble overlevert kunden sammen med en enkel designmanual og en prototype der kunden kan klikke seg rundt på de ulike malsidene og se hvordan de passer sammen. Det er lagt inn ulike tilstander på knapper (for eksempel design av standard knapp, design av knapp med musepeker over), samt en ankermeny. Prototypen viser også hvordan den fremhevede hovedhistorien fortelles gjennom gradvis scrolling mens brukeren lenger ned på siden klikker seg gjennom faktaboksene på horisontalt vis.

Prototypen fungerer som et mellomsteg mellom arkitektur og utvikling, og gir utviklerne forståelse for hvordan designskissene skal implementeres. Som en del av overleveringen holdt Sopra Sterias designere en sluttpresentasjon for kunden og leverte designskisser med tilleggsdokumentasjon. Nettstedet er fortsatt under implementering.

Eli Toftøy-Andersen

Eli Toftøy-Andersen

Seniorrådgiver innen bærekraft, digitalisering og design

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle