Gi gaven videre: Digitalt gavekort for veldedighet

| minutter å lese

Gi Gaven Videre er et digitalt gavekort som bedrifter kan gi til sine ansatte som igjen kan velge hvilket veldedig formål som skal motta pengesummen.

Bakgrunn for prosjektet

Sommeren 2019 startet det som skulle bli et pro bono-prosjekt hvor Labs (nå en del av Sopra Steria) sammen med PwC, Sparebanken Vest, Balder Betaling og Prospera jobbet mot en løsning for å fremme bærekraft ved å redusere mengden meningsløse firmagaver.

Vi designet for to hovedbrukergrupper i dette prosjektet; bedriften som skulle bestille gavekortet og den ansatte som skulle motta gavekortet og velge formål. Disse hadde ulik oppgaveflyt, men felles er behovet for enkel og strømlinjeformet brukeropplevelse. Tjenesten skulle ikke stjele tid i en travel hverdag.  

Hva bisto Sopra Steria med

Teknologivalg‍

For utviklingen av front-end valgte vi React og Next.js. Sistnevnte bygger på React og er intuitivt og produktivt for utviklere å jobbe med, og forenkler "server side rendering" som er viktig for at Google-søkemotoren skal finne informasjonen på nettstedet (SEO).

Vi valgte Sanity.io for å håndtere innhold. Det norskutviklede verktøyet gjør det mulig å lage tilpassede redaktørgrensesnitt for mest mulig produktivt og brukervennlig innholdsarbeid. Sanity.io er et såkalt "headless" CMS som leverer innhold kun gjennom programmerbare grensesnitt (API), og dette gjør at man må tenke annerledes om informasjonsstrukturen enn med tradisjonelle CMS-er. Brukeren er ikke avhengig av sidemaler, menystrukturer og et rigid innholdsoppsett, men det krever samtidig at man tenker mer generisk på hvilken informasjon man har og hvordan den henger sammen. Innholds-API-et til Sanity er veldig fleksibelt og gjør det enkelt å hente ut selv komplekse informasjonsstrukturer med spørrespråket GROQ eller GraphQL. Vi satser strategisk på API-baserte og skalerbare innholdsløsninger, og Sanity er en viktig del av denne satsingen.

Google Cloud Platform/Cloud Firestore ble benyttet for å håndtere alle data som ikke er relatert til innhold. Dette inkluderer brukerhåndtering, pålogging med SMS, samt lagring og fremhenting av data. Cloud Firestore er en "serverless" database som er enkel å sette opp og som skalerer hele veien på en sikker måte. Løsningen er også svært kostnadseffektiv da man hovedsaklig betaler for bruken.

Kommunikasjon og sosiale medier

Vi laget en forholdsvis enkel kampanje hvor hovedbudskapet allerede lå i logoen, så den ble brukt som hovedmateriell i kampanjen. 

I starten kjørte vi en meningsmålingskampanje til alle i arbeid i Hordaland. Hensikten var å samle inn data om hvor mange som har firmagaver liggende hjemme (sekker og buffer med firmalogo) - og hvor mange som faktisk bruker disse firmagavene. Resultatet på meningsmålingene ble brukt i senere kampanje målrettet mot beslutningstakere i bedrifter i hordaland. “8 av 10” bruker ikke sekk med firmalogo. “7  av 10” har mer enn 4 buffer med firmalogo”.

Organisk innhold (ubetalte innlegg) ble også en sentral faktor i mediemiksen. I tillegg fikk vi samarbeidspartnere til å spille inn korte videoer som ble spredt organisk og betalt på Facebook og Linkedin med gode resultater.

Hvordan skapte dette verdi for kunden

Gi Gaven Videre har brukt metodikker fra Design Thinking for å skaffe seg inngående innsikt om giver og mottaker, og for å vurdere videre forretningsområder mot privatmarked.

Kvalitativ innsikt og samtaler har gitt grunnlag for å se flere muligheter. Gjennom kreativ workshop har organisasjonen selv vært delaktig i å definere personas og idéutvikle  kundereisen. 

- Vi er superfornøyd med både strukturen og prosessen som ga oss en helhetlig og god forståelse av markedet som vi ellers ikke ville hatt. Vi hadde gleden av å gjennomføre en workshop hvor vi evaluerte nye forretningsområder. Vi jobbet veldig strukturert med innsiktsarbeidet, gjennomførte dybdeintervjuer i forkant av workshopen og utviklet personas og startet definere kundereiser. Vi har jobbet sammen i prosessen, og dette har vært veldig nyttig for oss i vår vurdering videre, sier Bjørn Haugland i Gi Gaven Videre.
kjampanjebilder

 

I løpet av 4 uker i november/desember 2019 satt 40 bedrifter av 930 800 kr og 2560 ansatte mottok et digitalt gavekort på epost. Vi fikk en stor spredning på sosiale medier hvor flere engasjerte og delte Gi Gaven Videre som konsept. 

hjemmesiden

 

Ingrid Ryland

Ingrid Ryland

Senior Consultant, Marketing Services

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle