Foreningen for Er du sikker?: Visuell profil med maskot på plass

| minutter å lese

Nettstedet «Er du sikker?» ble opprettet for å øke barns bevissthets- og kunnskapsnivå om sikkerhet på nett. Sopra Steria Now fikk i oppdrag å utvikle visuell profil og jobbe sammen med utviklere på skreddersydde oppgavesider, som er utviklet for å bevisstgjøre målgruppen om sikkerhet og teknologi.


Bakgrunn: Brukervennlig nettside

«Er du sikker?» startet som et samarbeid mellom frivillige i Sopra Steria, IKT-Norge og Lær kidsa koding. Prosjektet skal bevisstgjøre og lære den yngre målgruppen sikkerhet på nett. Nettsiden gir opplæring gjennom et program ved å vise unge mennesker reelle konsekvenser av å ta dårlige valg på nett. Innholdet er todelt; en serie innhold utviklet for foreldre og lærere, og en rekke interaktive aktiviteter for opplæring av barn og unge. Kunden trengte et gjennomgående uttrykk og en gjenkjennelig profil på alle plattformer og steder de er synlige. De trengte også å forbedre brukervennlighet for oppgavesidene for de unge som ferdigstilles i 2021.

 

 

Hva bidro Sopra Steria med?

Målgruppen er barn mellom 9–13 år. For å fenge målgruppen er det tatt i bruk vennlige og organiske former og større flater med farger. Målet for profilen er å kommunisere ”Er du sikker?” sine verdigrunnlag: Sikkerhet, nettvett og digital dømmekraft. Symbolet på dette er en hengelås som skaper assosiasjoner til dette temaet. Det er et kjent symbol i sammenheng med nettvett, som også hjelper en ung målgruppe å bli bevisst når de er på nett, og kunne vurdere om nettsiden er sikker eller ikke. Designet har også blitt implementert i filmer, i presentasjoner og i annet materiell.


 Prosjektet utviklet også en maskot som har blitt ett av hovedelementene i profilen. Den er en mer levende og leken versjon av hengelåsen som kan gjenkjennes i logoen. Maskoten har fått et sett med emosjoner og kroppsspråk, og er en gjennomgående karakter i oppgavene som barna skal løse.

 

 

 

Det var allerede utviklet oppgaver som skal bevisstgjøre målgruppen om nettsikkerhet. Oppgavesiden besto av mye tekst og det var vanskelig for målgruppen å følge flyten på grunn av vanskelige formuleringer. Sammen med utviklerne laget vi en ny struktur for oppbygningen av oppgavene. Dette skal gjøre det enkelt for frivillige utviklere å bygge opp nye oppgaver ved å gjenbruke sideoppsettet. Malen til oppgavesidene består av: Innledning​, infosider​, oppgaver​, pausesider og resultat. Designet er forenklet og mer brukervennlig for barn i målgruppen. Nettsiden Er du sikker? og oppgavesidene har fått et enhetlig design, en bedre brukeropplevelse og en logisk flyt med klart innhold.Oppgavesidenes visuelle oppdatering er under utvikling og er derfor ikke oppdatert på selve nettsiden enda.Emosjoner og kroppsspråk på maskoten som ble utviklet for å gjøre den leken og levende.

 

Hvilken verdi skapte dette?

En sammenhengende visuell profil for konseptet og prosjektet, gir kunden troverdighet og profesjonalitet. Det er større sjanse for at målgruppen tar til seg innholdet og husker det. I tillegg blir selve opplevelsen mer interessant, og læringen blir morsommere. Den visuelle profilen skaper større stolthet og trygghet for de frivillige, og de kan formidle kunnskapen i sammenheng med det visuelle språket.

Ved å omstrukturere tekst, flyt og oppsett har oppgavesidene blitt mer pedagogisk og får frem kundens budskap på en god måte. Designet underbygger kundens verdier og støtter opp om ønsket om å være en mer gjenkjennelig og synlig aktør. Løsningen bevarer lekenhet rundt et alvorlig tema, og bidrar til å fremme budskapet som Er du sikker? ønsker å formidle.

 

Den lekne profilen i bruk på bærenett og plakat.

 

Oppdragsgiver: Foreningen "Er du sikker?"

Frivillige sikkerhets- og ildsjeler fra Sopra Steria, IKT-Norge, Lær Kidsa Koding, Accenture og Otte, har startet foreningen «Er du sikker?» I foreningen utarbeides et sikkerhetsprogram med faglig tyngde og kompetanse. De gir opplæring i teknologi, og har samtidig med nødvendige holdninger, for å lykkes med sikkerheten. Målgruppen for programmet er ungdom 9–13.

 

Roller og områder:

  • Prosjektstyring
  • Konseptutvikling
  • Grafisk design
  • Illustrasjon
  • Digitalt design
  • Webdesign
  • Universell utforming
  • Typografi
  • Prototyping


Fakta

• Er du sikker? gjør kidsa tryggere gjennom sine sikkerhetsprogrammer.

• Omfang for prosjektet: 8 uker.

• Leveranse: Prototype og design av nettsider og oppgavesider.

Inger Føyen

Inger Føyen

Prosjektleder grafiske tjenester, Byrået i Sopra Steria

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle