DNV: Pustet liv i kundereisen

| minutter å lese

EGGS - en del av Sopra Steria - har levert en sammensmelting av interiørdesign, brukergrensesnitt og kundeopplevelse for DNV GLs driftssenter.

Ny visjon for flaggskip-driftsenter

DNV Maritimes driftssenter er en utvidet service for maritime kunder og en del av fjernstyrte tjenester på skip, som inspeksjoner  og brukerstøtte. EGGS Design har designet den helhetlige opplevelsen av driftssenteret og hele Containership Excellence-etasjen i Hamburg.

Det første driftssenteret på Høvik ble etablert for å tilby en mer moderne, samarbeidsvennlig og integrert tilnærming til fjerninspeksjoner på skip. Fjerninspeksjoner ble pilotert i 2018, og har fungert svært godt. Over tid har DNVs visjon vokst utover den eksisterende løsningen. EGGS Design tok på seg utfordringen med å sette den nye visjonen ut i livet; et nytt flaggskipsenter i Hamburg. Følgende områder ble forbedret i prosessen:

  • Støtte til arbeidsflyten: Vi gjorde det enklere for operatørene å bruke programvareverktøyene  ved å integrere dem i arbeidshverdagen, også når de ikke er i bruk.
  • De fysiske lokalene: Vi moderniserte utseendet og opplevelsen slik at lokalene passet arbeidsoppgavene bedre. ved å vurdere ergonomi, lys, lyd, materialer, og sammenhengen med resten av bygget. Alt i tråd med DNV-merkevaren.
  • Brukervennlighet for lyd og bilde oppsettet: blant annet pålogging, kobler til datamaskinen, samarbeid med andre via enten videokonferanse eller side ved side, og bedre kontroll over layout på skjermene.

Bilde fra DNV: I designforslaget valgte vi byggemåter, materiale og møbler som var i stand til å møte kravende til et flerbruksareale med tanke på ergonomi, lys, lyd og folks bevegelse og samhandling i rommet og de tilstøtende lokalene.  Alle material- og designvalg måtte selvsagt være i tråd med DNVs visjon og merkevare med tanke på farger, materialer, overflater, utstyr, møbler, belysning og logo. 

Miljøet er en del av opplevelsen

Sammen med DNV, designet vi opplevelsen til kundene som besøker etasjen der Containership Excellence Centre er. Det fysiske miljøet er en viktig del av opplevelsen vi brukte mye tid og energi på å få dette riktig. I tillegg til driftssenteret, jobbet vi med et nytt velkomstsenter, profilering og merkevarebygging i hele etasjen slik at den fysiske utformingen speiler kundereisen.

For å bedre forstå utfordringene og behovene til brukerne intervjuet vi medarbeidere fra både Oslo og Hamburg . Vi observerte arbeidsprosessene fra en sak ble opprettet til den ble lukket. Slik identifiserte vi konkrete brukerbehov og foreslo løsninger som kunne forbedre og utvide mulighetene i form av  arbeidsflyt, samarbeid og datavisualisering i rommet.

EGGS hjalp oss med å finne balansen mellom estetisk design, god funksjonalitet og budsjettrammer.  Tjimen Klamer, prosjektleder, DNV.

Bilde fra DNV: I Hamburg etablerte vi en fire meter bred videovegg med integrert programvare. Både design og konseptfasen ble gjennomført på bare to måneder. 

En digital opplevelse som støtter arbeidsflyten for DNV

I tillegg til selve lokalene, er de digitale verktøyene viktige for selve arbeidsflyten. For å møte brukerens behov, har vi designet et komplett instrumentpanel for den sentrale driftsskjermen. Designet tok hensyn til operatørenes spesifikke arbeidsflyter for å sikre brukervennlighet, lesbarhet og lysforhold på arbeidsplassen. Vi ga også DNV råd om utstyr som bedre kunne  støtte operatørenes arbeidsflyt og spesifikasjoner for lyd og video-leverandører.

Cyviz viste seg å være riktig valg for å finne løsninger for DNV, med sin helhetlige tilnærming til lyd og video systemer.

Bilde fra DNV: Mange systemer overser kompleksiteten i det tekniske utstyret som må til for å støtte ulike bruksscenarier (for eksempel skjermer med ulik modus, laptop-visninger, video-konfereanserløsninger, og programvare for fjerninspeksjoner med lyd og videooverføring). Ofte blir slike løsninger så komplekse at brukerne blir frusterte. Cyviz leverte en svært helhetlig løsning på denne kompleksiteten som understøttet EGGSs designkonsept. 

 

20 000 fjerninspeksjoner på to år

Da lokalene i Hamburg ble lansert i oktober 2020 kunne DNV også markere at det var to år siden DNV rullet ut fjerninspeksjon på alle sine fartøy. Det ble også en feiring av totalt 20 000 fjerninspeksjoner på to år.

Rui Martins

Rui Martins

Kreativ leder digitalt design

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle