DFØ/DigDir: StartOff forenkler samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter

| minutter å lese

Offentlig sektor trenger oppstartsmiljøenes kreativitet og innovasjonskraft for å lykkes med å løse fremtidens utfordringer og gi befolkningen gode tjenester. 

Bakgrunn: Startup-vennlig anskaffelse

Mange oppstartsbedrifter opplever at offentlige anskaffelsesprosesser er lange, tidkrevende og detaljerte. StartOff er et nytt program for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser, med lite byråkrati og kortere prosjekter. (Kilde: Nytt program for oppstartsbedrifter som vil ha offentlig sektor som kunde - regjeringen.no)

StartOff administreres av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Virksomheten samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for å drifte ordningen. Målet er at offentlige virksomheter skal formulere utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan svare på. Gjennom StartOff får oppstartsbedriftene veiledning i overgangen fra eksperimentering og utprøving til en eventuell anskaffelse.

Hvilken verdi skapte dette for kunden

Innen teknologisk evaluering, økosystemnærhet og åpen innovasjonsrådgivning fikk DFØ god og relevant kompetanse fra Sopra Steria. De så at StartOff-rammeverket ble løpende videreutviklet og effektivisert. Forståelsen for åpne innovasjonsprosesser har modnet i DFØ, og blant de virksomheter som har tatt i bruk ordningen.

Gjennom Sopra Steria sitt nettverk for oppstartsbedrifter nådde StartOff frem til relevante aktører for de første pilotprosjektene i ordningen. Evalueringsarbeidet har også bidratt til å redusere risikoen og sikret at valgte startups har riktig kvalitet basert på hva en offentlig aktør trenger.

StartOff har bidratt vesentlig til en mer innovativ offentlig sektor, og til utvikling av norsk næringsliv gjennom samarbeid med oppstartsbedrifter. Programmet setter Norge på kartet innen åpen innovasjon og samarbeid mellom det offentlige og startups.  

Sopra Sterias innovasjonscoacher har gitt oss verdifull innsikt og bidratt med kompetanse om samspillet med startups, åpen innovasjon og hvordan startup-teknologi kan implementeres for å realisere gevinster.

Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria Scale up bidro med kompetanse til DFØ om åpen innovasjon og med å videreutvikle og spisse deler av StartOffs rammeverk. Et tverrfaglig team med innovasjonscoacher bidro med kunnskap fra både startup-samarbeid, skalering av innovasjonsprosjekter samt hurtig prototyping med fokus på forretningsverdi og teknologi.

DFØ valgte kompetanse fra oss idet de ønsket å trekke på Sopra Sterias erfaringer og kunnskap om å koble startups med kjøpere av teknologi og vi bidro med rådgivning i de første prosjektene i StartOff.

Når startups og større virksomheter skal samarbeide er det viktig med en god match. Sopra Steria identifiserte startups og bisto i evalueringen av startup-selskapenes løsningsforslag, og så hvordan disse passet inn hos en stor offentlig aktør med tanke på sammensetning av team, innovasjonsgrad og teknisk modenhet.

Vi har bistått med å effektivisere StartOff-rammeverket gjennom beste praksis for samarbeid mellom store aktører og startups. Vi har bidratt med innsikt om eksperimentering med ny teknologi for å skalere fra pilot til implementering i åpne innovasjonsprosjekter.


Fakta

  • Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. Hvordan de bruker de pengene har stor betydning for hvor digital, innovativ og bærekraftig offentlig sektor vi får, men også hva slags næringsliv vi får.
  • StartOff ble offisielt lansert 1.1.2021 av Nicolai Astrup og er en  prosess spesialtilpasset for startups (anskaffelser.no)).
  • Per 1.5.2021 har StartOff initiert åpne innovasjonsprosjekter med Arkivverket, Sunnaas Sykehus, Kristiansand kommune og ulike startups.

Tobias Studer Andersson

Tobias Studer Andersson

Innovasjonsdirektør og leder for Sopra Steria Scale up

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle