Brage finans: Datadrevet markedsføring gir verdi

| minutter å lese

Bakgrunn for prosjeket 

Brage Finans, et frittstående finanseringsselskap, ble etablert i 2010 og er eid av 26 ulike sparebanker. Selskapet tilbyr finansiering av kjøretøy til privat- og bedriftsmarkedet i Norge. I et marked preget av stor konkurranse og streng regulering, sto Brage Finans overfor behovet for å øke merkevarekjennskapen og markedsandelen for å oppnå ønsket vekst. 

Verdi for Brage Finans: Omsetningsvekst 

Prosjektet bidro til å posisjonere Brage Finans’ merkevare, øke trafikk til nettsiden og ta betydelige markedsandeler fra konkurrentene gjennom direktesalg via nettstedet. 

Fra 2020-2023 Q2 opplevde de en økning i direkte trafikk på 130 % og den organiske trafikken fra Google og Bing hadde en økning på 105 %. Dette vitner om større synlighet, merkevarekjennskap og top-of-mind for Brage Finans i markedet. 

Over de siste 4 årene (2019-2023) bidro vi til en omsetningsvekst på 178 % fra direktesalg i privatmarked-segmentet og en økning i antall innsendte søknader på 201 %. 

Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria fungerte som strategisk og operasjonell partner innen datadrevet markedsføring og kommunikasjon for Brage Finans. Teamet besto av fire erfarne konsulenter, og vår tilnærming har alltid vært å ha kunden i sentrum. Vårt hovedmål var å øke markedsandeler og kjennskap til Brage Finans som det foretrukne valget for kjøretøyfinansering i både B2C og B2B-markedet. 

I praksis har dette involvert en rekke tiltak, inkludert workshops, kampanjeplanlegging og valg av kanalmiks, samt kostnadseffektiv produksjon av annonser og artikler. Vi har benyttet betalt annonsering gjennom Meta, LinkedIn, Snapchat, YouTube, samt Google Marketing Platform og koordinert direktekjøp og sporing. Videre har vi implementert dynamiske bannersystemer, samt opprettet dashboards i Looker Studio for å gi en helhetlig oversikt over kundereisen og utviklingen av forretningsverdi. 

Data og innsikt til å optimalisere

Gjennom hele prosessen har vi kontinuerlig brukt data og innsikt for å optimalisere relevansen og engasjementet fra målgruppen, og dermed sikret en stabil kurs mot våre mål. 

I et svært konkurranseutsatt marked, implementerte vi en alltid-synlig-strategi som involverte taktiske kampanjer rettet mot målgruppen. Vi leverte relevant innhold gjennom betalt markedsføring på en rekke ulike plattformer. Vi bistod med kampanjeplanlegging og produserte enkle annonsemateriell-varianter, samtidig som vi kontinuerlig produserte og distribuerte en rekke artikler over flere år. Disse artiklene ble nøye optimalisert for søkemotorer for å øke deres relevant og synlighet. Vår innsats resulterte i synlighet på markedet for hele kundens produktportefølje, som spenner fra forsikring og rekruttering til et bredt spekter av produkter rettet mot både privat- og bedriftsmarkedet. 

Som vi alle er klar over, kan rentesatser endre seg hyppig, og i et betalt kampanjeløp kan det være både tidkrevende og kostbart å tilpasse seg disse endringene. Denne utfordringen ble løst ved hjelp av et spesialutviklet dynamisk annonsesystem som muliggjør hurtige og sømløse justeringer av et mangfold annonsetekster ved behov. 

For å måle effekten av våre tiltak for å tiltrekke oppmerksomhet og generere trafikk gjennom hele kundereisen, gjennomførte vi kvantitative analyser. Vi observerte betydelige resultater, inkludert økt antall lånesøknader og økt markedsandel. Samtidig identifiserte vi et betydelig potensial for å engasjere potensielle kunder som hadde fått innvilget lån, men ikke fullførte prosessen. Dette representerer en lav-terskel mulighet for å oppnå våre mål om ytterligere vekst.

Vi ga også input angående nettsidens brukervennlighet og hvilket innhold som tiltalte målgruppen. I tillegg ble det implementert sporingspunkter og sikret at det tekniske forble oppdatert i tråd med endringer på nettsiden og personvernreglene. 

Tydelige måleparametre

Vi etablerte tydelige KPI-er for å måle suksess og vekst, som vi regelmessig rapporterte på og justerte etter behov. Vi gjennomførte kontinuerlige kvantitative analyser for å evaluere effekten gjennom hele kundereisen. Basert på denne analysen ga vi råd om forbedringer på nettsiden og innholdet, basert på webinnsikt. I tillegg identifiserte vi et betydelig potensial for å kommunisere mer målrettet mot de kundene som avbrøt prosessen før de sendte inn søknad om finansiering, spesielt de som forlot lånekalkulatoren. Dette indikerte et område med muligheter for forbedring og økt engasjement med målgruppen. 

Eierbankene hadde også sine egne portaler hvor låneproduktene levert av Brage Finans ble plassert. Data på brukeratferd og innsikt fra kalkulatorløsningen ble delt til den enkelte eierbank. 


Fakta om kunden 

  • Frittstående finansieringsselskap etablert i 2010, eid av norske banker
  • I samarbeid med eierbanker og forhandlere tilbyr Brage Finans finansieringsløsninger og leasing til næringslivet, samt bil- og båtlån til privatkunder
  • Hovedkontor i Bergen med rundt 130 ansatte            

Ingrid Ryland

Ingrid Ryland

Senior Consultant, Marketing Services

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle