Automatisering reduserer feil og styrker konkurransekraften

| minutter å lese

Dårlige sjekklister og mangelfull dokumentasjon svekker sikkerheten og koster tid og penger. Ved hjelp av automatisert HMS og kvalitetskontroll kan du effektivisere produksjonen, redusere ulykker og øke konkurransekraften.

 

Bakgrunn

Norske industribedrifter møter stadig sterkere konkurranse fra lavkostland. For å hevde seg på globale markeder, må marginene presses til det ytterste. Likevel brukes penn og papir fremdeles til å føre sjekklister og gi viktige beskjeder om feil og mangler. Dermed øker faren for at menneskelige feilvurderinger kan føre til utsettelser, skader og ulykker.

For eksempel vil en offshoreleverandør til enhver tid ha store mengder utstyr og verktøy ved sitt anlegg. Uten en god oversikt, vil de ansatte bruke mye tid på å lete etter riktig utstyr. Forlagt eller ødelagt utstyr må erstattes, noe som både er dyrt og kan ta uker eller måneder.

I tillegg har konstruksjonene som lages til olje- og gassindustrien enorm kompleksitet. Dersom ikke feil raskt plukkes opp, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

 

TEST_Prosjektbeskrivelse_HMS_Anonymisert_Other size_Prosjektbeskrivelse_Illustrasjon

 

Hvordan kan vi hjelpe?

Arbeidere og inspektører trenger en måte å registrere og gjenfinne informasjon på der de står og går. Svaret er å lage en mobil app som kan brukes på farta. Når viktig informasjon ikke lenger klores ned på en skriveblokk, reduseres risikoen for feiltolkninger og misforståelser. Dataene må da heller ikke punsjes inn i ettertid. De kan nyttiggjøres med én gang.

Hyllevareapper passer ofte ikke til dette formålet. De har gjerne få tilpasningsmuligheter og mangler skalerbarhet. Vi kan sette opp en applikasjon som er skreddersydd til dine behov og spesialtilpasset de som skal bruke den. Vi samler dessuten inn tilbakemeldinger fra brukerne om hvordan appen fungerer, slik at den kontinuerlig kan forbedres.

Når mer og bedre informasjon samles inn, åpner det seg spennende muligheter når det kommer til automatisering og kunstig intelligens. På den måten kan ditt selskap ta steget fra tradisjonell produksjonsbedrift til moderne teknologibedrift.

 

TEST_Prosjektbeskrivelse_HMS_Anonymisert_Other size_Prosjektbeskrivelse_Illustrasjon copy

 

Hvilke verdier kan vi skape sammen?

Ved å registrere informasjon fortløpende ved hjelp av en mobil app, blir det lettere å forenkle og automatisere manuelle arbeidsprosesser på verftet eller byggeplassen. Høyere datakvalitet og enklere kontroller og rapporteringer bidrar til å spare tid, redusere risiko og øke lønnsomheten.

Kunstig intelligens gjør det mulig å se på konstruksjonsfasen med nytt blikk. Det blir lettere å oppdage hvor det er mulig å rasjonalisere arbeidet, redusere materialbruk og bruke utstyr på en mer effektiv måte.

 

Dette leverer vi

  • Innsiktsarbeid for å kartlegge brukere, prosesser og brukercaser
  • Utrulling av brukertilpasset applikasjon for mobil og andre arbeidsflater
  • Innføring og opplæring av sluttbrukere
  • Sikre god brukeradopsjon og en vellykket lansering
  • Etablering av rapporteringsgrensesnitt
  • Drift og vedlikehold av applikasjon
  • Dokumentasjon og rådgivning

 

Torbjørn Meland

Torbjørn Meland

Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle