Veien til bedre service

25 Jun 2013

– Dette har vært et kjempeløft! Og takket være en sterk vilje til samarbeid for å nå målet, både fra Steria og Statens vegvesens side, kom Autosys-leveranse 2 på plass som planlagt den 3. juni, forteller Bodil Rønning Dreyer i Staten vegvesen.

Dreyer er direktør for Trafikant- og Kjøretøyavdelingen og står som eier av de nye leveransene i motorvogn- og førerkortregisteret Autosys.

Autosys har vært i bruk i over 30 år og tilfredsstiller ikke dagens krav til en moderne IKT-løsning. Det er Steria som nå har utviklet de nye systemene og som skal videreutvikle og administrere løsningene fremover.

Topp moderne
– Det nye datasystemet er topp moderne og strømlinjeformet, og møter dagens krav til blant annet funksjonalitet på en utmerket måte, sier Dreyer. Målet var å få et mye mer brukervennlig verktøy, spesielt med tanke på de som jobber på trafikkstasjonene, og som har Autosys som sitt viktigste arbeidsverktøy.

Et kjempeløft
Hun forteller om en spennende tid i dagene før D-dagen søndag 3. juni. – Autosys er et kjempeløft for oss, og intet unntak hva gjelder utfordringer underveis i prosjektet. Og jammen dukket det ikke opp problemer også helt på tampen! 

– Men vi hadde lovet organisasjonen at et nytt og moderne datasystem skulle være operativt 4. juni. Det ville blitt en skikkelig nedtur hvis vi kom og sa at sorry, dere må vente noen dager til. Det kunne bare ikke skje!

Alle kluter til
– Dermed satte alle som var involverte alle kluter til, både hos vegvesenet og hos Steria. Det ble retting og testing, retting og testing. Det var imponerende å se hvordan alle mobiliserte for å nå vårt felles mål: Produksjon 3. juni.

Å modernisere Autosys er et formidabelt prosjekt, både når vi snakker om størrelse og kompleksitet. 
Og brukerne er mange. For det første har vi Statens vegvesens egne trafikkstasjoner rundt om i landet. I tillegg kommer Politiet, Tollvesenet, kjøreskoler og bilforhandlere.

Selvbetjening for publikum
– Det er ikke før vi har selvbetjeningsløsningen på plass at publikum vil merke det nye datasystemet. Mange av tjenestene på trafikkontorene kan godt overlates til publikum, mens det er andre oppgaver som vi aldri vil kunne gi slipp på, forteller Dreyer.

Sammen til målet
Hun forteller at samarbeidet mellom vegvesenet og Steria fungerer veldig bra. Selv når det blåser som verst, som i forbindelse med leveransen 3. juni, var det ingen tvil om at begge parter er akkurat like interesserte i et best mulig samarbeid for å få dette til.

– Kunde og leverandør har et felles ansvar for å lykkes. I dette prosjektet gjør alle det som står i sin makt for å komme i mål sammen, og med en løsning som fungerer! Den tette dialogen som er mellom ledelsen i de to organisasjonene er naturligvis også veldig positivt for framdriften. Det er viktig med forankring høyt oppe i organisasjonen i slike prosjekter, avslutter Bodil R. Dreyer.

Et utfordrende prosjekt
I Steria er de glade for å ha fått jobbe med Autosys, som er et av de største og mest komplekse ikt-prosjektene i det offentlige markedet i Norge. 

Bjørn Meek, senior prosjektleder i Steria, og Inga Nordberg, assisterende direktør og prosjekteier for Autosys i Steria, har lost prosjektet i havn. Foto: Hanne Kristine Fjellheim.

– Prosjektet er svært høyt prioritert i Steria, sier Inga Nordberg, assisterende direktør og prosjekteier for Autosys i Steria.

– Komplekse prosjekter som dette er utrolig spennende å jobbe med, men også utfordrende. Jeg vil heller ikke legge skjul på at det er et vanskelig prosjekt. Vi har lagt ned mye ressurser i jobben, og vi er veldig opptatt av at vi skal lykkes. Jeg er svært stolt av kompetansen i prosjektet og alle de dyktige enkeltpersonene som sammen skaper framdrift, forteller Nordberg. 

Vilje til å lykkes
– Når prosjektet har gått så bra hittil, er det fordi begge parter har lagt for dagen en fantastisk samarbeidsvilje og -evne. Og det er absolutt nødvendig når konfliktene oppstår – for det gjør de i så komplekse prosjekter, slår hun fast. – Da gjelder det å stå igjennom det hele, holde ut – og fremfor alt: ikke miste målet av syne!

Hun trekker fram den gjennomgående sterke viljen til å lykkes, både hos kunde og leverandør, noe som er helt avgjørende i prosjekter av dette kaliber. Det er takket være denne innstillingen at prosjektet hittil har nådd de fastsatte målene.

– Man lykkes ikke alene med slike prosjekter, begge parter påvirker i så stor grad resultatet. Det må være et samspill, og det må fungere godt, understreker Inga Nordberg i Steria. – Og nå jobber vi videre med å forberede neste leveranse. Vi gleder oss til fortsettelsen!

– Det nye datasystemet er topp moderne og strømlinjeformet, og møter dagens krav til blant annet funksjonalitet på en utmerket måte, sier Bodil Rønning Dreyer i Staten vegvesen. Foto: Statens vegvesen 

 

 

Om Autosys:
• Autosys er navnet på Statens vegvesens motorvogn- og førerkortregisteret – som nå oppgraderes
• Autosys er et av de største datasystemene i Norge med 150 mill. søk i året
• Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroll, avgifter og prikkbelastninger
• Systemet har 20 000 brukere, hovedsakelig kjøreskoler, bilforhandlere, politi og Toll- og avgiftsdirektoratet
• Det nye systemet skal bli enklere å bruke, med mer selvbetjening over nettet og færre manuelle transaksjoner – som reduserer muligheten for feil.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com