Steria får regjeringskontrakt til 10 milliarder

14 Nov 2013

Oslo: Steria har vunnet en gigantkontrakt med departementet til statsminister David Cameron. Avtalen har potensiell verdi på omkring 10 milliarder kroner over 10 år, og skal gi store innsparinger gjennom samordning og effektivisering av administrasjonen til Storbritannias regjering.

– Dette er én av de største og viktigste kontraktene Steria har vunnet gjennom historien. Avtalen representerer dessuten en milepæl i arbeidet med å strømlinjeforme regjeringsapparatet i Storbritannia. Modernisering av offentlig sektor er et høyaktuelt tema, og jeg tror mange lands regjeringssjefer kommer til å følge samarbeidet med argusøyne, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Norge.

Sammen med den britiske regjeringen har Steria opprettet et fellesforetak, Shared Services Collected Ltd. Her eier Steria 75 prosent, mens regjeringen eier resten. Første oppgave blir å levere delte tjenester innen finans, HR og anskaffelser til Arbeids- og pensjonsdepartementet, Mat-, miljø- og distriktsdepartementet og den britiske miljøetaten. På sikt kan mange flere departementer og etater bli omfattet.

Store innsparinger
Avtalen er en del av en større samordningsreform i det britiske regjeringsapparatet. Her er målsetningen en årlig effektiviseringsgevinst på nesten seks milliarder kroner.  

Kjell Rusti forteller at Steria allerede har lang erfaring med tilsvarende samarbeidsavtaler. I 2005 tegnet det britiske helsedepartementet en avtale med Steria for å samordne lønns- og regnskapstjenester i helseforetakene. Siden den gang har 100 helseforetak kjøpt tjenester av fellesforetaket NHS SBS.

– Det er bare naturlig at offentlige foretak deler visse tjenester. Da slipper skattebetalerne å ta regningen for dupliserte tjenester, samtidig som departementer og etater frigjør ressurser til å utføre sine primæroppgaver, sier Rusti.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com