Skal forske fram neste generasjons smidighet

Oslo: Norske utviklermiljøer ligger i verdenstoppen på smidige metoder. Nå går SINTEF sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace om et ambisiøst forskningsprosjekt for å utvikle neste generasjons metodikk.

I dag gikk startskuddet for det femårige forskningsprosjektet ”Agile 2.0”. Målet er å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for fremtidens smidige prosjekter. Sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace skal forskere ved SINTEF undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store prosjekter og distribuert utvikling.

Det har blitt forsket lite på anvendelse av smidige metoder i store prosjektet og i prosjekter med distribuert utvikling. Målet med Agile 2.0 er å få finne fram til egnede metoder, slik at norske utviklermiljøer holder seg i fremste rekke på smidige metoder. I prosjektet vil forskerne samarbeide med ledende internasjonale miljøer ved Aalto-universitetet i Finland, Blekinge Tekniska Högskola i Sverige, Irish Software Engineering Research Centre og University of Texas i USA, samt NTNU i Trondheim.

– Tidligere var mange skeptiske til smidige metoder, særlig i store, strategiske prosjekter. Nå er smidig utvikling førstevalget i de fleste prosjekter. Det skyldes at smidige metoder gir en helt annen fleksibilitet og legger forholdene til rette for kontinuerlig forbedring underveis i prosjektet. Særlig i prosjekter der du lærer mye underveis, eller hvor omgivelser og forutsetninger endrer seg fortløpende, er smidig gjennomføring viktig for å lykkes, sier Kjetil Røe, senior prosjektleder i Steria.

Vil lære mer
Steria var et av de første store konsulentselskapene som begynte med smidige metoder i Norge, og har levert noen av landets største prosjekter basert på denne metoden; Statsnetts LARM, SPK PERFORM og Statens Veivesens Autosys. I dag utgjør smidige leveranser en vesentlig del av selskapets oppdragsportefølje.

– Vi er valgt som én av fire sentrale partnere i forskningsprosjektet på bakgrunn av vår erfaring med store smidige prosjekter. Selv om vi har betydelig erfaring med smidige metoder, ønsker vi hele tiden å bli bedre. Vi ønsker også å bidra til forskning på dette feltet, og jeg har stor tro på at Steria kan lære mye ved å være med på Agile 2.0. Ikke minst synes jeg det er interessant å få bedre tilgang til dokumentasjon og resultater fra smidige prosjekter i andre land, sier Røe.

Smidige suksesshistorier
Han trekker fram Statnett LARM som eksempel på et svært stort prosjekt der smidige metoder har vært en sentral suksessfaktor. Smidige utviklere fra Steria hjalp Statnett med å bytte ut systemet som regulerer og sikrer balanse i kraftnettverket. 
SPK PERFORM er et annet stort, smidig prosjekt på Sterias merittliste i Norge. Som følge av pensjonsreformen måtte Statens Pensjonskasse skifte ut hele sitt eksisterende pensjonssystem. Over en treårsperiode sørget 60 konsulenter fra Steria på PERFORM-prosjektet. De gjennomførte et smidig forvaltningsprosjekt og bidro til å utvikle ny systemportefølje og implementere pensjonsreformen innen tidsfristen.

Dette er Agile 2.0
Agile 2.0 er et femårig forskningsprogram der SINTEF i samarbeid med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace vil undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store og distribuerte prosjekter.

Hva er smidige metoder?
En rekke nye metoder dukket opp rundt år 2000 for å utvikle informasjonssystemer. Disse legger vekt på: 
* Individer og interaksjon i utviklingsteamene framfor prosesser og verktøy.
* Fungerende systemer framfor omfattende dokumentasjon.
* Kundesamarbeid framfor kontraktsforhandlinger.
* Respos på uforutsette hendelser framfor å følge en fastspikret plan. 
Dette har i dag blitt rådende metoder for systemutvikling.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com