Ingen endring uten en visjon

18 Nov 2013

Mange bedrifter føler seg nesten tvunget til å begi seg ut i store endringsprosesser. Ofte oppnår de heller ikke resultatene de håpet på. Hvordan endre seg med suksess? Direktør Thomas Nordås i Steria Consulting gir noen råd på veien.

 

– Vilje og evne til endring er avgjørende i nær sagt alle bransjer. Men hvis du ikke helt vet hvorfor eller hva du vil oppnå, blir gjerne resultatet deretter, sier Thomas Nordås.

Så hva er faktorene som driver fram endring? Direktøren i Steria Consulting peker på at den teknologiske utviklingen i dag er en av de viktigste driverne for endring.

– Utviklingen går mye raskere enn for få år siden. Teknologien byr på store muligheter, men kan skape usikkerhet, sier han.

Klassisk dilemma
Nordås’ erfaring er at mange ledere, stilt overfor mulighetene teknologien tilbyr, havner i et klassisk dilemma: Skal de legge seg i tet i utviklingsløpet, eller er det riktig å legge seg i dragsuget? Dessuten: «Hva koster det, hvilken effekt gir det - og hvor lenge er grepene vi tar relevante?»

– Dette er spørsmål alle stiller seg, men som kan være vanskelige å besvare. Mange ledere ender nok opp med å skule til konkurrentene og tenke at «vi må jo også …», sier Nordås.

En klar visjon
Så hvilke hjelpemidler disponerer bedriften som vurderer endring? Nordås starter med å hente fram det viktigste verktøyet fra kassen.

– En klar visjon utgjør selve syretesten for et prosjekt. Den gjør det enklere å ta riktige beslutninger, og den gjør en komplisert endringsprosess mer oversiktlig. Visjonen gir bedriften et klart bilde av målet, altså tilstanden ved prosjektets slutt, sier han.

Han legger vekt på at visjonen må være konkret. En vanlig formulering er «vi skal være ledende innen …», men det er stor risiko for at et slikt målbilde blir for vagt. Samtidig må visjonen åpne for justeringer underveis i løpet.

– Det vil alltid dukke det opp uventede svinger, motbakker og veikryss som krever nye beslutninger. Derfor må visjonen heller ikke bli en tvangstrøye. Den skal representere et fast punkt i horisonten, men må samtidig gi rom for fleksibilitet og omstilling, sier Nordås.

– Skap motivasjon for endring, både i bedriften som helhet og hos den enkelte medarbeider. Hold fokus på kommunikasjon, gjenta gjerne budskapet i mange ulike fora og tilpass budskapet deretter.

SUKSESSFAKTORER: Nordås drar frem forankring og utholdenhet som to suksessfaktorer i endringstider. Men det krever ledere som er på ballen.

 

Mennesket i fokus
Når man evaluerer en endringsprosess, for eksempel et stort it-prosjekt, kan den fortone seg som perfekt gjennomført: Den tekniske løsningen er på plass og fungerer. Frister og budsjetter er holdt. Så hvor blir det av gevinsten?

– Vi ser at mange ledere overlater alle forhold rundt implementering til prosjektledelsen. Og når denne sier «kjør», er lederne allerede på spranget mot neste strategiske tue, sier Nordås.

– God teknisk ledelse er selvfølgelig avgjørende. Likevel ser vi at et like viktig suksesskriterium, medarbeiderne, ofte havner i skyggen av «teknikaliteter».  Men de ansatte er jo selve nøkkelen til gevinst. Hva hjelper det med et nytt ordresystem, dersom ingen skjønner hvordan det virker?

Resultatet kan bli at verken ledelse eller medarbeiderne har god nok kunnskap om endringen de er påført, og at de ikke forholder seg til den.

Nøkler til suksess
Nordås fremhever to faktorer som svært betydningsfulle for en suksessfull endring. Den ene handler om forankring, den andre om utholdenhet. Begge krever mer arbeid, oppfølging og tid enn mange er klar over, og begge krever at lederne i enda større grad er på ballen.

– Det innebærer at de ikke setter bort ansvaret men selv skaffer seg mer kunnskap om prosjektet. Vi har sett at dette ofte fører til at endringen forankres bedre, og at det settes av nok tid i og etter implementeringen, sier Nordås.

Slik ledelse er ikke alltid enkel å gjennomføre i praksis. Å holde takten i implementeringen og gi tid til å hente ut verdier, er vanskelig nok for en hvilken som helst leder. Å samtidig skulle se fremover mot neste «bølge», er en stor utfordring. Risikoen er stor for at prosjektet blir mislykkes.

– Likevel: Klarer man å holde fokus på «hva ønsker vi å oppnå?» og «hva er status?», er sjansen for å lykkes desto større, sier Nordås.

Tekst: Tormod Aadnesen/Edit Communication
Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com