Virksomhetsforbedring

Nye teknologiske løsninger gir fantastiske muligheter for bedre kundeopplevelser og effektivisering av arbeidsprosesser.

Likevel viser undersøkelser at mange forbedrings- og effektiviseringsinitiativer ikke når sine mål som følge av mangel på strukturert tilnærming og gjennomføring. For å lykkes med kontinuerlig forbedring kreves kompetanse innen både prosess, organisasjon og teknologi.

Sopra Steria tilbyr følgende tjenester innen forbedring:

  • Kundeorientering
  • Effektivisering
  • Endringsledelse
  • Kontinuerlig forbedring
  • Virksomhetsarkitektur
  • Organisasjonsutvikling

Kundeorientering

For å lykkes med kundeorientering er det avgjørende å inkludere kunden i virksomhetens nettverk. Kundeorientering er å innrette egen organisasjon for å effektivt kunne imøtekomme kundens skiftende behov og preferanser. En god analyse av kundens atferd og preferanser gjennom digitale spor vil gi virksomheter et godt grunnlag for å identifisere kundebehov i sanntid.

Effektivisering

Kostnadskutt er blitt en del av hverdagen. Digitalisering gir mange muligheter til blant annet standardisering og automatisering av prosesser, sanering av gammel teknologi og gjennomgripende organisasjonsendringer.

Endringsledelse

Virksomheter oppnår sjelden ønskede effekter av sine digitale endringsprosjekter. Selv om behovet for endringen kan virke åpenbar, viser det seg i praksis vanskelig å oppnå effektene av endringen fordi endringen skal adopteres av individer som får endringer i sin arbeidssituasjon. Uten individenes aksept vil ikke organisasjonen lykkes med sin endring. 

Kontinuerlig forbedring

Med god planlegging kan innføring av kontinuerlig forbedring gi store gevinster i form av økt effektivitet og reduserte kostnader. Våre tjenester innen kontinuerlig forbedring inkluderer: Lean, verdikjedeanalyse og tjenestedesign. I tillegg tilbyr vi et program for kontinuerlig forbedring, som inkluderer prosesskartlegging, rotårsaksanalyse og Key Performance Indicator (KPI)-trening.

Organisasjonsutvikling

Digital transformasjon krever en gjennomgripende omstilling. Organisasjonen må øke sin evne til å gjennomføre sine aktiviteter, løse utfordringer og nå sine egne mål.

 

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria kjenner teknologien og mulighetene som ligger i å sammenstille digitale spor til verdiskapning. Digitale spor bør utnyttes for å identifisere hva brukere er opptatt av og har behov for i ulike situasjoner.

Sopra Steria har en helhetlig forbedringsmetodikk som sikrer en strukturert tilnærming til prosess, organisasjon og teknologi. Vi kan bidra til å realisere gevinst innen identifiserte forbedringsområder.

Vår unike delingskultur sikrer kompetanseoverføring til kundene våre. Vi jobber tett med kundene, og står skulder ved skulder sammen for å implementere vedtatte mål og planer i organisasjonen.