Implementere eller migrere til SAP S/4HANA

Før virksomheten skal ta i bruk nye systemer, må alle forstå hva endringen innebærer, og hvorfor de nye systemene er verdifulle. Vi mener at overgangen til SAP S/4HANA ikke trenger å være så komplisert, og vi tror det er viktig å bruke anbefalte verktøy og følge metodeverket levert fra SAP.   

Vi leverer:

  • Rådgivning til selskaper som vurderer SAP
  • Implementering av SAP S/4HANA
  • Migrasjon til SAP S/4HANA
  • Prosjektledelse  

Rådgivning til selskaper som vurderer SAP  

Vi gir råd og anbefalinger når dere skal vurdere riktig ERP-plattform for fremtiden, og finne ut om dette er lønnsomt og nyttig for dere. Vi kjenner hvilke løsninger SAP S/4HANA tilbyr, hvordan SAP S/4HANA kan løse bedriftens utfordringer, og hvilken verdi SAP S/4HANA kan tilføre dere, både i arbeidsprosessene og økonomisk. 
 

Implementering av SAP S/4HANA 

Når dere har valgt SAP S/4HANA, kan vi levere alle tjenestene og løsningene som skal til for å gjennomføre et implementeringsprosjekt. Vi har sertifiserte prosjektledere i SAP Activate metodeverk, eksperter på forretningsområder og tekniske ressurser med spisskompetanse i de ulike teknologiene. 
 

Migrasjon til SAP S/4HANA 

For eksisterende SAP-kunder tilbyr vi alle tjenester som skal til for en vellykket migrasjonsprosess. Alt fra veiledning tidlig i prosessen, i hvordan og hvorfor dere bør gå fra SAP ERP til SAP S/4HANA, til å levere hele eller deler av de ulike og ofte komplekse migreringsaktivitetene som kreves. 

Hvorfor velge oss? 

Vi har erfaring med rådgivning, analyse, design og implementering av SAP S/4HANA og SAP Fiori, og er spesialister på SAP-standardfunksjonalitet. Vi leverer alt fra analyse og design av forretningsprosesser og konfigurasjon av applikasjoner, til testing, opplæring og brukerstøtte. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe bedriften med å tilpasse SAP til spesifikke behov. Vi fungerer som bindeledd mellom virksomheten og de tekniske ressursene, og hjelper med å spesifisere krav for utvikling og integrasjon.

 

Kristoffer-Strand

Vil du vite mer?

Kristoffer Strand
Manager, SAP
Tlf: +47 993 51 672
E-post: kristoffer.strand@soprasteria.com