Ledelsen

lillian rostad

Lillian Røstad

Direktør, Sopra Steria Business Consulting, Skandinavia

Lillian Røstad har siden juni 2019 vært leder for Sopra Steria Business Consulting.

Utdannelse 

Sivilingeniør med PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU

Tidligere erfaring

  • Leder for seksjon for informasjonssikkerhet i Difi - statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet
    Sikkerhetsansvarlig i Lånekassen
  • Forsker i informasjonssikkerhetsgruppen til SINTEF
  • Medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget) som leverte sin NOU 3. desember 2018
  • Styreleder i Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF)