Jernbaneverket: Strekningsanalysen

Jernbaneverket: Strekningsanalyse

Sammen med Sopra Steria har Jernbaneverket opprettet et IT-system som revolusjonerer arbeidet med sikkerhet på norsk jernbane.

Jernbaneverket

 SIKKERHET FØRST: Sikkerhetssjef Kjetil Gjønnes i Jernbaneverket og Managing Consultant i Sopra Steria, Henrik Aanensen, har utviklet den nye BI-løsningen til Jernbaneverket.

– For ti år siden hadde vi kvantitative, papirbaserte risikoanalyser av hele jernbanenettet. De dokumenterte risiko, men kunne knapt brukes til noe i det praktiske sikkerhetsarbeidet. Vi visste hva risikoen var, men ikke hvor den var og hva vi kunne gjøre med den, sier sikkerhetssjef Kjetil Gjønnes i Jernbaneverket.

I dag er heldigvis situasjonen en helt annen. De siste fem årene har Sopra Steria og Jernbaneverket målbevisst og gjennom nitid arbeid klart å lage en løsning som endrer hvordan man jobber med risikoanalyse på norske jernbaner. Analysen gir et helhetsbilde av alt som påvirker sikkerheten: tekniske data, uønskede hendelser - som blant annet død, ulykker, nestenulykker og svikt. Til sammen gir det grunnlag for å ta bedre beslutninger og prioritere riktigere, noe som igjen fører til at sikkerheten blir bedre.

– Den store forskjellen fra da til nå, er at informasjonen er praktisk og konkret, oppdatert og tilgjengelig. Ikke minst er den forståelig for fagfolkene som står for det faktiske sikkerhetsarbeidet rundt om i landet, sier Gjønnes.

3500 usikrede jernbaneoverganger

Business Intelligence-løsningen informasjonen ligger i kalles Strekningsanalysen, og er tilgjengelig for alle Jernbaneverkets ansatte. Lokalkunnskap fra lokførere, lokalkjente kontrollører og andre tilknyttet jernbanen legges inn sammen med hendelser og teknisk informasjon fra ulike databaser. 35 000 saker registreres hvert år – en viktig input for å lage en analyse over hvor de største risikoene er på norske jernbaner.

– Det er svært viktig at vi har gode og oversiktlige systemer. Vi har omlag 3500 planoverganger i Norge, hvorav de fleste usikret, Strekningsanalysen hjelper oss å prioritere tiltak på de riktige overgangene, sier sikkerhetssjefen.

Det kan være alt fra hull i gjerder til skolebarn som bruker perronger som tilholdssted. Lokalkunnskapen er alfa og omega for at analysen skal holdes oppdatert.

– I gamle dager hadde vi gjerne banevoktere som bodde i hus med familien sin langs sporet. De var stolte av jobben sin og hadde god lokalkunnskap. Om været var dårlig kunne de stå opp om natta for å sjekke at alt var i orden. Holdningen var at det i alle fall ikke skulle skje noe galt på «min strekning». Men slik er det ikke lenger. Bemanningen er en annen, jernbanen er annerledes organisert og teknologien er mer avansert. Sikkerhet ble nærmest et eget fag på siden av jernbanefagene, og man mistet nok en del av denne kunnskapen i sikkerhetsarbeidet. Men nå greier vi igjen å nyttiggjøre oss all tilgjengelig informasjon, sier Gjønnes.

Jernbaneverket - Aanensen og Gjonnes
FORNØYDE: Aanensen og Gjønnes mener at tilgangen til informasjon har gitt Jernbaneverket mange positive ringvirkninger.

Bedre beslutninger og prioriteringer

Jernbaneverket tar bilder hver 20. meter av alle jernbanestrekninger i Norge to ganger i året. Før dagens løsning lå disse fem millioner bildene i en klassisk mappestruktur. Skulle du finne et bilde, ja, da var det bare å begynne å lete.

I dag er virkeligheten en annen. Nå kan man via Business Intelligence-løsningen klikke seg inn på kartet hvor som helst i Norges langstrakte land, og få et bilde av jernbanen akkurat der. Man kan klikke seg frem og tilbake, på samme måte som i Google «street view». I tillegg følger data om hvilke risikoer som finnes på den valgte strekningen.

– Tilgangen til informasjon har hatt mange positive ringvirkninger. I dag tar vi definitivt bedre beslutninger og har bedre prioriteringer enn før. Vi forebygger skader og ulykker, og beslutningene tas ikke lenger av risikoanalytikerne, men i linjen og fagmiljøene. Det er en demokratisering av sikkerhetsarbeidet, ettersom fagekspertene selv kan ta tak i problemene og komme med tiltak, i stedet for eksterne konsulenter, sier Gjønnes.

Jernbaneverket - street view

EFFEKTIVT: I den nye BI-løsningen kan brukeren klikke seg frem og tilbake på jernbanestrekninger i hele landet, på samme måte som i Google «street view». I tillegg følger data om hva risikoene er på den valgte strekningen. Tidligere var disse bildene kun tilgjengelig i en klassisk mappestruktur - og mappene inneholdt tilsammen fem millioner bilder. 

Intuitiv løsning

Managing Consultant innen Business Intelligence, Henrik Aanensen, har vært en av konsulentene fra Sopra Steria som har bistått Jernbaneverket på veien fra permer til innovativ it-løsning.

– Vi måtte begynne helt fra scratch, og veien har blitt til mens vi har gått den. Vi har vært ekstremt fleksible med løsningene og testet og endret helt til vi kom frem til dagens resultat som fungerer optimalt for brukerne. Brukervennlighet er viktig. Det skal være intuitivt å bruke løsningen, sier han.

I dag bruker rundt 500 til 600 personer løsningen månedlig. I begynnelsen av 2015 vil også togselskapene få tilgang til løsningen. Gjønnes sier at dette er et viktig skritt, for så å si all risiko Jernbaneverket har på jernbane, den deler de med togselskapene.

– Det er fundamentalt at vi har felles forståelse og jobber sammen med togselskapene i både risikovurderinger og sikkerhetstiltak, sier han.

Løsningen var i oktober 2014 finalist til den høythengende BI-prisen som deles ut av Den Norske Dataforening.

Dette er Jernbaneverket:

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Dette er strekningsanalysen:

  • Oversikt over 400 mil jernbanelinje
  • 70 ansatte bruker systemet daglig nå i oppstartsfasen
  • 450 individuelle bruker hver måned så langt
  • Mål: Ta bedre beslutninger og dermed redusere antall drepte og skadede knyttet til jernbane i Norge
  • Løsningen er i bruk og videreutvikles løpende
  • Fremtidsplaner:
  • Fremover er planen at flere ansatte i felten og eksterne parter som Vy (tidligere NSB) og andre togselskaper skal få tilgang til løsningen

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com