Hvordan unngå at smidig – blir midlertidig?

Onsdag 12.08, kl. 16.00-16.50, live fra IKT-Norge studio

I unntakstilstanden som koronakrisen er, har vi håndtert usikkerhet gjennom hurtigere beslutninger og hatt større rom for prøving, feiling og læring. Nye IT-løsninger som normalt ville tatt måneder, om ikke år, å utvikle, har gjennom koronakrisen blitt laget med smidige utviklingsmetoder på uker. 

I flere organisasjoner har likevel løsningene blitt gode. Så hvordan unngå at vi mister farten i utviklingsprosjekter, etter koronakrisen? Hvordan la hurtige beslutninger og hurtig utvikling, bli normen, ikke unntaket? Hvordan unngå at smidig – blir midlertidig?

Vi tar debatten i samarbeid med SINTEF!

Innledere

Torgeir Dingsøyr, Chief Scientist i SINTEF og Kjetil Røe, Consulting Director i Sopra Steria

Moderator

Lillian Røstad, leder av Business Consulting Sopra Steria Skandinavia

Medvirkende

  • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdirektoratet 
  • Torbjørn Larsen, Chief Transformation Officer, Mestergruppen AS 
  • Catherine Janson, avdelingsdirektør IT utvikling og data, NAV
  • Magne Jørgensen, Head of Department, Simula Research Senter
  • Kjetil Røe, Consulting Director, Sopra Steria
Illustrasjon av smidige IT-prosjekter og iterative prosesser.
Ta kontakt

Ellinor Gitlesen

ellinor.gitlesen@soprasteria.com

41 10 13 41

Vil du vite mer?
Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia