Helse-Norge: Kollaps eller bærekraft?

Tirsdag 11.08, kl. 16.00-16.50, Live fra IKT-Norges studio


Vi er stolt av den nordiske helsemodellen. Den sikrer likeverdig behandling til alle, og er basert på allmenngyldige prinsipper som tillit, rettferdighet og betaling etter evne, til en folketrygd som i sin tur finansierer velferdsgoder som helsetjenester.  

Men endret demografi, mer komplekst sammensatt sykdomsbilde, og færre unge til å betale inn skatter for å finansiere det økte helsebehovet, vil gi store utfordringer for fremtidens Helse-Norge. I tillegg øker utgiftene til kroniske sykdommer, langtids helseutfordringer og psykisk helse. For å håndtere det økte behovet som kommer fra normal befolkningsvekst, har man historisk økt utgiftene til helsesystemet.  

På grunn av de demografiske endringene, er vi alle enige om at det ikke lenger er bærekraftig å jobbe hardere og løpe fortere i i et allerede stresset helsesystem. Nå må vi bli enige om hvordan vi best kan skape et bærekraftig helsevesen, som vi kan fortsette å være stolt over. 

Innleder

Gunnar Mørne, sektordirektør Helse, Sopra Steria 

Moderator

Hans Anderssen, Redaktør i Health Talk 

Medvirkende 

  • Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet
  • Marit Hermansen, president i Legeforeningen 
  • Bendik Bygstad, professor på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Inger Klippen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT
  • Gunnar Mørne, sektordirektør Helse i Sopra Steria 

Illustrasjon av samfunn med helsetjenester, sykehus og digitale helseløsninger.

Ta kontakt

Ellinor Gitlesen

ellinor.gitlesen@soprasteria.com

41 10 13 41

Vil du vite mer?
Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia