Illustrasjon_grafikk_Arendalsuka_Norge_2.0

Arendalsuka 2021

De neste ti årene vil vi se store endringer i norsk økonomi og arbeidsliv. Blant annet vil endret demografi, en velferdsstat under press, og nullutslippssamfunnet tvinge oss til å tenke nytt. Vi må ta i bruk ny teknologi for å kunne løse oppgavene på en bærekraftig måte.

Under Arendalsuka fra 16. til 20. august, inviterte Sopra Steria til flere samtaler om hvordan vi sammen kan skape et Norge 2.0 som er et godt sted å bo gjennom alle livsfaser, og som er godt sted å jobbe. Med oss hadde vi noen av Norges fremste eksperter!

Rapport

Norge 2.0: Kjente problemer, nye løsninger

De neste ti årene vil vi se store endringer i norsk økonomi og arbeidsliv. Gamle oppgaver må løses på nye måter. 

Det er derfor på tide å rokke ved fundamentet, slik at vi sammen kan skape Norge 2.0, skriver vi i rapporten med tema vi inviterer til å diskutere videre på Arendalsuka.

Arrangementer

Arbeidsliv 2.0: Kan vi flytte til fjells?  

Etter en verdensomspennende pandemi, hvordan vil vi bo, reise og jobbe? Fremtidens arbeidsliv vil påvirke samfunnet som helhet. 

Hva blir løsningen i fremtiden? Kan vi alle flytte til fjells? Eller er det en hybridløsning svaret? Uansett vil fremtidens arbeidsliv få betydning for hvor vi bor, hvordan vi reiser og hva vi velger å jobbe med. Dette vil få ytterlige konsekvenser for samfunnet som helhet.  

Under Arendalsuka tok vi praten om hvilke konsekvenser dette vil få, med muligheter og løsninger. 

Vi tok debatten

Mandag 16. august kl. 16-17:

 • Solfrid Skilbrigt​, HR-direktør i Sopra Steria 
 • Heidi Brunborg, IT-direktør i Lånekassen​
 • Cecilie B. Heuch​, konserndirektør i Telenor 
 • Carina Carl, psykolog og forfatter
 • Nils Brede Moe, sjefforsker i Sintef​

 

Illustrasjonsbilde_Arendalsuka

Helse 2.0: Den virtuelle pasienten  

Helse-Norge står overfor en kompleks fremtid, der vi må tenke nytt fremfor å bygge på eksisterende løsninger. 

Skal vi møte etterspørselen etter helsetjenester må vi derfor tenke nytt. Skal vi i fremtiden bygge «virtuelle sykehus»? Skal vi effektivisere og innovere de sykehusene vi har i dag? Hva vil pasientene selv? Og hvordan kan vi best skape den pasientopplevelsen de ønsker?   

Under Arendalsuka tok vi praten om hvordan vi sammen kan skape Helse 2.0.   

Vi tok debatten

Tirsdag 17. august kl 9-10:  

 • Mariann Hornnes, administrerende direktør for Direktoratet for E-helse
 • John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria​
 • Lena Nymo Helli, administrerende direktør i Norway Health Tech og styreleder for Finnmarkssykehuset​
 • Ingrid Stenstavold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen​
 • Morten Ørbæk, avdelingsleder, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus
 • Sveinung Tornås, innovasjonssjef ved Sunnaas sykehus​

 

Foredragsholder - Helse - 440x287

Velferdssamfunnet 2.0: Det kommer til å gjøre vondt 

Om vi skal fortsette å ha et av verdens beste velferdssamfunn, så må vi ta store grep i årene som kommer.   

Skal vi kunne opprettholde dagens velferdsordninger, må vi som samfunn rokke ved fundamentet ved å raskt ta i bruk ny teknologi, jobbe på nye måter og lære kontinuerlig for å produsere velferdstjenestene mer effektivt, bedre tilpasset innbyggerne og samtidig langt mer kostnadseffektivt. Oppgaven er krevende. Kan vi lykkes med omstillingen?  

Under Arendalsuka tok Sopra Steria praten om hvordan vi sammen kan skape Velferdssamfunnet 2.0!  

Vi tok debatten

Tirsdag 17. august 11.30-12:

 • Torbjørn Larsen, direktør for digital transformasjon i Sopra Steria​
 • Tale Skjølsvik, forfatter og professor OsloMet​
 • Hans Christian Holte, NAV-direktør ​
 • Astrid Eide, leder av AUF​
 • Ola Svenneby, leder av Unge Høyre​

 

Foredragsholder - Velferdssamfunnet - 440x287

Digitalt demokrati: Smittefritt, men er det for alle? 

Pandemien gjør at husbesøk og folkemøter i valgkampen erstattes av innlegg på sosiale medier og samlinger på Teams. Bystyremøter strømmes på Facebook, og innbyggerne kan gi tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Men klarer vi å nå alle på de nye arenaene?​

Sammen med Teknologirådet inviterte vi noen av Norges fremste eksperter til en samtale om hvorvidt det digitale demokratiet er for alle. ​

Vi tok debatten 

Mandag 16. august kl 14-15:

 • Tore Tennøe, direktør, Teknologirådet​
 • Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning, Sopra Steria​
 • Solveig Schytz, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Venstre
 • Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og nestleder i SV
 • Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant, Høyre
 • Bjørn Erik Thon, administrerende direktør i Datatilsynet
 • Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge
Teknologirådet - 440x160

Bærekraft: Slutt å gnåle - start å måle   

Virksomhetene møter stadig strengere forventninger og krav til rapportering om klimaavtrykket. I fremtiden holder det derfor ikke med store flotte ord – utslippene må måles. Men hvordan går man frem for å måle en virksomhets klimaavtrykk? Og hvilke verktøy finnes? 

Sammen med Equinor inviterte vi til debatt!

Vi tok debatten   

Tirsdag 17. august kl 10.30-11.30:

 • Hilde Røed, bærekraftsdirektør i Equinor ​
 • Stine Vikesland, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Sopra Steria​
 • Kim Noguera Gabrielli, administrerende direktør i Global Compact​
 • Stig Schjølset, fagsjef i Zero​
Equinor - 440x160
Vil du vite mer?
Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia
Meld deg på nyhetsbrev

Vi sender deg informasjon om våre kurs og arrangementer.

Feltene merket (*) må fylles ut