Illustrasjon_grafikk_Arendalsuka_Norge_2.0

Arendalsuka: Velkommen til Norge 2.0! 

De neste ti årene vil vi se store endringer i norsk økonomi og arbeidsliv. Blant annet vil endret demografi, en velferdsstat under press, og nullutslippssamfunnet tvinge oss til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å kunne løse oppgavene på en bærekraftig måte. Under Arendalsuka fra 16. til 20. august, inviterer Sopra Steria til flere samtaler om hvordan vi sammen kan skape et Norge 2.0 som er et godt sted å bo gjennom alle livsfaser, og som er godt sted å jobbe. Med oss har vi noen av Norges fremste eksperter!   

Du kan delta på våre arrangementer både fysisk og digitalt! 

Meld deg på

Deltagerlogo_Møt oss på Arendalsuka

Vi snakker om Norge 2.0

Arbeidsliv 2.0: Kan vi flytte til fjells?  

Etter en verdensomspennende pandemi, hvordan vil vi bo, reise og jobbe? Fremtidens arbeidsliv vil påvirke samfunnet som helhet. 

Vi har alle gjennom pandemien erfart hvor godt digital samhandling kan fungere. For noen har erfaringene vært såpass gode at de satser på hjemmekontor – også i fremtiden. Flere virksomheter, deriblant Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lyser nå ut stillinger med frivillig arbeidssted. I tillegg er det for første gang på mange år flere som flytter ut av Oslo, enn til byen. Samtidig er det andre som gleder seg til å være tilbake på kontoret for å kunne ta de kjappe avklaringene med sidemannen, og som savner praten ved kaffemaskinen. 

Hva blir løsningen i fremtiden? Kan vi alle flytte til fjells? Eller er det en hybridløsning svaret? Uansett vil fremtidens arbeidsliv få betydning for hvor vi bor, hvordan vi reiser og hva vi velger å jobbe med. Dette vil få ytterlige konsekvenser for samfunnet som helhet.  

Under Arendalsuka tar vi praten om hvilke konsekvenser dette vil få, med muligheter og løsninger.  

 

Vi tar debatten

Mandag 16. august kl. 16-17 møter du:

 • Solfrid Skilbrigt​, HR-direktør i Sopra Steria 
 • Heidi Brunborg, IT-direktør i Lånekassen​
 • Cecilie B. Heuch​, konserndirektør i Telenor 
 • Carina Carl, psykolog og forfatter
 • Nils Brede Moe, sjefforsker i Sintef​

 

Helsetjenester 2.0: Den virtuelle pasienten  

Helse-Norge står overfor en kompleks fremtid, der vi må tenke nytt fremfor å bygge på eksisterende løsninger. 

Brukerreisen og deling av helsedata er en av de største utfordringene for Helse-Norge. Samtidig lever vi stadig lenger, og sykdomsbildet blir mer komplekst. I tillegg har vi som pasienter, stadig økende forventninger til tjenestene vi mottar. Det er problematisk for Helse-Norge som allerede i dag har sprengt kapasitet på flere områder.  

Skal vi møte etterspørselen etter helsetjenester må vi derfor tenke nytt. Skal vi i fremtiden bygge «virtuelle sykehus»? Skal vi effektivisere og innovere de sykehusene vi har i dag? Hva vil pasientene selv? Og hvordan kan vi best skape den pasientopplevelsen de ønsker?  

Under Arendalsuka tar vi praten om hvordan vi sammen kan skape Helse 2.0.   

Vi tar debatten

Tirsdag 17. august kl 9-10 møter du:  

 • John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria​
 • Lena Nymo Helli, administrerende direktør i Norway Health Tech og styreleder for Finnmarkssykehuset​
 • Ingrid Stenstavold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen​

 

Velferdssamfunnet 2.0: Det kommer til å gjøre vondt 

Om vi skal fortsette å ha et av verdens beste velferdssamfunn, så må vi ta store grep i årene som kommer.   

Vi lever stadig lengre og bedre liv, noe som gir økte pensjonsutgifter og høyere konsum av tjenester knyttet til eldreomsorg – samtidig som det blir færre i aktivt arbeid som kan finansiere velferdssamfunnet. Mot 2050 skal vi også gå mot et nullutslippssamfunn, som betyr mindre penger i statskassa.  

Skal vi kunne opprettholde dagens velferdsordninger, må vi som samfunn rokke ved fundamentet ved å raskt ta i bruk ny teknologi, jobbe på nye måter og lære kontinuerlig for å produsere velferdstjenestene mer effektivt, bedre tilpasset innbyggerne og samtidig langt mer kostnadseffektivt. Oppgaven er krevende. Kan vi lykkes med omstillingen?  

Under Arendalsuka tar Sopra Steria praten om hvordan vi sammen kan skape Velferdssamfunnet 2.0!  

Vi tar debatten

Tirsdag 17. august 11.30-12 møter du:

 • Torbjørn Larsen, direktør for digital transformasjon i Sopra Steria​
 • Tale Skjølsvik, forfatter og professor OsloMet​
 • Hans Christian Holte, NAV-direktør ​
 • Astrid Eide, leder av AUF​
 • Ola Svenneby, leder av Unge Høyre​

Rapport

Norge 2.0: Kjente problemer, nye løsninger

De neste ti årene vil vi se store endringer i norsk økonomi og arbeidsliv. Blant annet vil en velferdsstat under press blir nødt til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å kunne tilby det samme velferdsnivået som i dag. Gamle oppgaver må løses på nye måter.

 

 

Vi snakker om demokrati og bærekraft

Digitalt demokrati: Smittefritt, men er det for alle? 

Følg samtalen mandag 16. august kl 14-15.

Digitaliseringen har vært avgjørende for å holde Norge i gang under koronapandemien, men med på lasset får vi Facebook-annonser, hacking og konspirasjoner. Pandemien gjør at husbesøk og folkemøter i valgkampen erstattes av innlegg på sosiale medier og samlinger på Teams. Bystyremøter strømmes på Facebook, og innbyggerne kan gi tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Men klarer vi å nå alle på de nye arenaene?​

Du møter:

 • Tore Tennøe, direktør, Teknologirådet​
 • Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning, Sopra Steria​

Bærekraft: Slutt å gnåle - start å måle   

Følg samtalen tirsdag 17. august kl 10.30-11.30.

Enkeltindivider, stater og virksomheter har et felles eierskap til kloden vår, og alle har et ansvar for å begrense klimaavtrykket sitt – også virksomheter. Virksomhetene møter også stadig strengere forventninger og krav til rapportering om klimaavtrykket. I fremtiden holder det derfor ikke med store flotte ord og gnåling – utslippene må måles. Men hvordan går man frem for å måle en virksomhets klimaavtrykk? Og hvilke verktøy finnes? 

Du møter:

 • Stine Vikesland, Sustainability Manager i Sopra Steria​
 • Hilde Holm Solberg, direktør for samfunnsansvar i Sopra Steria​
 • Hilde Røed, bærekraftsdirektør i Equinor ​
 • Kim Noguera Gabrielli, administrerende direktør i Global Compact​
 • Stig Schjølset, fagsjef i Zero​

 

 

Vil du vite mer?
Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia
Meld deg på nyhetsbrev

Vi sender deg informasjon om våre kurs og arrangementer.

Kryss av i boksen for å bekrefte*