Marslander ITSM-simulering (Bedriftsinternt)

minutter å lese

Marslander er et simuleringsspill som demonstrerer hvordan ITSM, ITIL 4® og DevOps kan fungere i en praktisk og spennende setting. Deltakerne fyller konkrete roller med oppgaver prioriteringer som må håndteres fortløpende.

En full simulering går over 1 dag for 10-12 deltakere. Målet er at deltakerne får bedre forståelse av hvordan et godt team kan øke ytelse og leveranse av tjenester, og hvordan flyt, Kanban og kontinuerlig forbedring spiller viktige roller i leveranse og kundetilfredshet.

Be om tilbud

Simuleringen går over flere runder, med tid til refleksjon og læring mellom hver runde. Dagen oppsummeres med hvordan deltakerne kan ta med seg erfaringene inn i hverdagen i form av praktiske aksjoner for forbedring.

Antall kursdager: 1
Tid: 08:00-16:00

ITIL®/PRINCE2®/MSP®/MoP® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Search

Vil du vite mer?