The Phoenix Project – DevOps simulering (Bedriftsinternt)

minutter å lese

DevOps er et simuleringsspill som demonstrerer hva DevOps er og hvordan det kan fungere i en praktisk setting basert på den kjente DevOps-boka «The Phoenix Project».

En full simulering går over 1 dag for 8-12 deltakere. Målet er at deltakerne får bedre forståelse av hvordan man kan benytte DevOps-prinsipper og praksiser i en konkret setting, for å oppnå bedre resultater og økt verdi.

Simuleringen går over flere runder, med tid til refleksjon og læring mellom hver runde. Dagen oppsummeres med hvordan deltakerne kan ta med seg erfaringene inn i hverdagen i form av praktiske aksjoner for forbedring.

Antall kursdager: 1
Tid: 08:00-16:00


Search

Vil du vite mer?