Topplederkurs: Fra bærekraft til business

minutter å lese

Det grønne skiftet skaper nye forventninger til både virksomheter og rollen som toppleder. Dette innebærer etterlevelse av nye krav og regler – men også et økt behov for omstilling for å sikre fremtidig, bærekraftig vekst. Vårt topplederkurs inspirerer ledere til handling i det grønne skiftet!

Bakgrunn

Konkurransereglene er i ferd med å endre seg: Bærekraftig omstilling er ikke lenger et valg – det er en nødvendighet. Samtidig er arbeidet med bærekraft blitt mer komplekst, og virksomheter og toppledere må ha mer kunnskap og bruke mer tid på bærekraft enn tidligere.

Det er nødvendig å sikre trygge og smidige beslutningsprosesser, basert på fakta og kunnskap. Virksomheter og ledere må også skape forretningsmodeller som bidrar til langsiktig og bærekraftig vekst, i en verden i rask omstilling.  


Kursets innhold
Kurset gir en introduksjon til hvilke utfordringer og muligheter virksomheter møter i det grønne skiftet, og hvordan bærekraft kan bli en reell verdiskaper for virksomheten – ikke bare en rapporteringspost.

Kurset har til hensikt å bygge bærekraft som en kapabilitet i ledergrupper som en felles kunnskapsplattform. Dette skal bidra til å sikre mer smidige og bærekraftige beslutningsprosesser. Kurset er utviklet for å bygge oppmerksomhet, øke kunnskap og inspirere til handling.

Hensikten med kurset er å:

  • Øke kompetanse innen bærekraft og skape en felles forståelse for utfordringer samt behov for omstilling i virksomheten.
  • Bidra til trygge og smidige beslutningsprosesser, basert på fakta og kunnskap.
  • Inspirere til bærekraftig og lønnsom vekst, gjennom økt innovasjon og utvikling av tjenester.
  • Sikre god styringskultur på bærekraftsarbeid, samt fastsette metode for mål- og virksomhetsstyring.
  • Etablere og samkjøre bærekraftsstrategi med virksomhetsstrategi.

Målgruppe
Kurset egner seg for toppledere som ønsker mer kunnskap og kompetanse på bærekraft, og som vil omstille virksomheten sin på en lønnsom måte. Kurset kan tilpasses spesifikke enkeltledere, ulike lederroller og styrer.

Er du interessert i vårt topplederkurs?
Sopra Steria Footprint skreddersyr et kurs som passer virksomheten og bransjen din.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg og virksomheten din med lønnsom, grønn omstilling!

 

Search

Vil du vite mer?

Kjetil Vengstad
Kjetil Vengstad
Rådgiver innen dokumentasjons- og informasjonsforvaltning