Kurs i bærekraft og omstilling

minutter å lese

Hvordan komme best i gang med bærekraftig omstilling og klimaplanlegging? Sopra Steria Footprint tilbyr kurs i bærekraft og klimaplanlegging for økt konkurransekraft.

Bedrifter som gjennomfører enkle og smarte grep reduserer risiko og styrker sin konkurransekraft og lønnsomhet. Bedrifter som allerede nå forbereder seg på taktskiftet i omstillingen vil styrke posisjonen, ha konkurransefortrinn i innkjøpsprosesser og på sikt kunne tilby mer attraktive produkter og tjenester enn konkurrentene.

Vår bedriftsinterne opplæring er et første steg mot å møte disse utfordringene. Vi hjelper deg med hvordan du gjennom et enkelt klimaregnskap kan starte å skaffe oversikt over egne utslipp, og videre hvordan denne informasjonen kan brukes til lage en god handlingsplan som bidrar til økt konkurransekraft. Kurset kan enkelt tilrettelegges for at flere ansatte i samme organisasjon deltar.

Opplæring i klimaplanlegging for bærekraftig konkurransefortrinn skal bidra til at dere:

  • Får en innføring i hvordan man skaffer oversikt over virksomhetens utslipp, og hvordan dette er fordelt
  • Kan arbeide med planlegging av gode og effektive tiltak for å redusere utslipp
  • Kan vise en aktiv holdning til egne utslipp og initiativer for å redusere dem overfor myndigheter, innkjøpere, investorer, ansatte og kunder.
  • Bidrar til å styrke virksomheten som en bærekraftig bedrift i omstilling

Kursene kan kvalifisere for støtte fra myndighetenes for BiO-midler.

Search

Vil du vite mer?

Kjetil Vengstad
Kjetil Vengstad
Rådgiver innen dokumentasjons- og informasjonsforvaltning