Digital workshopledelse - liten gruppe

minutter å lese

Målet er at deltakerne skal bli trygge på å bruke verktøyene, og hvordan de kan fasilitere digitale workshops. ​

De får forslag til hvilke verktøy som finnes, lærer seg bruken av ett av verktøyene, tips & triks til planlegging og gjennomføring av digitale workshop (hva er likt og hva er ulikt fysiske workshops) og våre forslag til hvordan det kan tilpasses virksomhetens ønsker og behov.

Målet er at du på ca. to timer skal få gode innspill til hvordan du kan forbedre ferdigheter du trenger nå, i din jobb. Kurset holdes på norsk, og innholdet kan justeres i samarbeid med kunden. Prisen kan da variere hvis det er større endringer. ​

Målgruppe

Alle

Innhold

  • Hvordan bruke verktøyene​
  • Tips og triks til planlegging og gjennomføring av digitale workshop​

Leveranser

  • Presentasjon via Teams, og demonstrasjoner og oppgaver i verktøyet​
  • Opptil 30 deltagere​
  • Materiell er inkludert

Kostnader

  • Kurset varer i 2 timer
  • Forberedelser er inkludert
  • Fastpris 30 000,- eks. mva.​ (Rabatt ved repetisjon av samme kurs flere ganger)​
  • Lisenskostnader 120,- eks. mva. per deltaker​
  • Dette kurset vil ikke bli tatt opp

Vil du vite mer?
Iselin Songe-Møller
Iselin Songe-Møller Leder for tjenesteutvikling