Oslo – Seminar: Nye organisasjonsmodeller – hva skal til for å lykkes?

| minutter å lese

Sopra Steria har gleden av å invitere deg til å starte dagen med en god frokost, en varm kopp kaffe, og ikke minst et par formiddagstimer med spennende faglig påfyll og erfaringsdeling om utvikling og implementering av nye organisasjonsmodeller.

Etablering av nye organisasjonsstrukturer er et vanlig grep som for å få til bedre oppgaveløsning og måloppnåelse. Endringer i formell organisasjonsstruktur kan være et viktig virkemiddel, men det er åpenbare utfordringer og ressurskrevende å gjennomføre reorganiseringer.

Dette frokostseminaret er for deg som ønsker å få faglig inspirasjon og tips til å hvordan gjennomføre gode prosesser og få nye perspektiver på hva som skal til for å lykkes.

Hjertelig velkommen!


Meld deg på

  • Dato: Torsdag 5. september
  • Tid: 08.30 til 11.00
  • Sted: Sopra Steria, Biskop Gunnerus gate 14 Oslo - 25. etasje 
  • Pris: Gratis

Agenda  

08.30 til 09.00 
Registrering, frokost og kaffe 


09.00 til 09.10
Velkommen og introduksjon
v/ Elin Vik, Director – Head of Organizational Transformation, Sopra Steria Advisory 


09.10 til 09.45

UDI – fra avdelinger til prosesser og team
v/ Janne Skalleberg, Endringsleder UDI - ansvar for organisasjonsutvikling

Utlendingsdirektoratet (UDI) har de siste årene arbeidet med flere endringer for å utvikle organisasjonen. Det har bl.a. gjort endringer i organisasjonsstrukturen og innført en prosessorientert organisasjonsmodell med flere typer av team. Har vi oppnådd det vi ønsket? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Hvilke andre endringer arbeider vi med for å lykkes? 


09.55 til 10.30 
Statens pensjonskasse 2.0 – en bedre versjon av oss selv 
v/ Bente Longva, Ansvarlig for organisasjonsutvikling, SPK

SPK har i 2023 innført en ny organisasjonsmodell for å styrke brukerorientering, helhetlig prioritering og kvalitet i tjenestene, samt digital transformasjon i SPK. Modellen har en rekke nye organisatoriske grep med kompetanseområder og tjenesteområder. Har vi oppnådd det vi ønsket? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Hva ville vi gjort annerledes?


10.30 til 11.00 
Panelsamtale – Hva skal til for å lykkes med innføring av nye organisasjonsmodeller?

 

 

Foredragsholdere

Janne Skalleberg 
Janne Skalleberg arbeider som endringsleder i Utlendingsdirektoratet (UDI) og var prosjektleder for organisasjonsutviklingsprosjektet. Janne brenner for utvikling og innovasjon, og liker å utfordre det etablerte gjennom utforsking og testing. Ikke minst er hun opptatt av hva som motiverer folk til å endre seg. Hun har arbeidet i UDI 15 år i forskjellig roller og har erfaringer fra flere endringer UDI har vært gjennom. Hun er utdannet som journalist med en master i antropologi fra LSE (London School of Economics and Political Science).


Bente Longva 
Bente Longva er ansvarlig for sentral organisasjonsutvikling i Statens pensjonskasse. Hun har de 20 siste årene jobbet med oppgaver knyttet til utvikling av organisasjon innenfor offentlig sektor, med fokus på leder- og medarbeiderutvikling og større organisasjonsutviklingsprosesser. Hun er spesielt opptatt av hvordan ulike sider av en organisasjon, fra kultur og mennesker til struktur og teknologi, må spille sammen for å skape en god og effektiv organisasjon.


Elin Vik 
Elin Vik er Head of Organizational Transformation i Advisory i Sopra Steria. Hun har over 20 års erfaring som konsulent og har bistått i mange omorganiseringer, hovedsakelig innenfor offentlige virksomheter. Hun er spesielt opptatt av å sikre gode prosesser og godt fundament for endringer, med bevisstheten om at organisasjonsendringer er svært krevende både å gjennomføre og få ønsket effekt ut av. 


Per Egil Hødnebø 
Per Egil Hødnebø arbeider som rådgiver i Organizational Transformation i Advisory i Sopra Steria og har mer enn 25 års erfaring som prosess- og endringsleder fra ulike type roller og prosjekter innen offentlig og privat sektor. Per Egil er spesielt interessert i å utvikle organisasjoner i en strategisk og helhetlig kontekst og har de siste årene arbeidet spesielt med å endringsledelse og organisasjonsdesign, samt arbeidet med implementering av endringer og støtte ledere ved omorganiseringer/omstillinger. 


Andreas Tjernsli 
Andreas Tjernsli arbeider som rådgiver i Change Management i Advisory i Sopra Steria og har over 20 års erfaring med strategisk og operativ rådgiver for ledere og team i utviklings- og transformasjonsprosjekter.   Han er sertifisert virksomhets- og teamcoach og arbeider spesielt med å coache virksomheter i sin transformasjon mot en smidig arbeidsform. Han bistod Statens pensjonskasse med å designe en organisasjonsstruktur og tiltak for å ta nytt organisasjonsdesign i bruk i henhold til strategien til Statens pensjonskasse. 


Leder av panelsamtalen: Elin Vik

Search
Stian Omholt
Stian Omholt
Event-ansvarlig