Oslo - Seminar: Er vi gode nok på kompetansebygging innen digital sikkerhet?

| minutter å lese

Velkommen til frokostseminar i Oslo! 

Trusselbildet endrer seg raskt og trusselaktørene endrer stadig måten de jobber på for å få tilgang på bedriftshemmeligheter. Dette stiller høye krav til kompetanse og risikoforståelse blant ansatte i en bedrift – både for å unngå at ansatte blir lurt, men også for å unngå at svakheter innføres i eksisterende infrastruktur gjennom anskaffelser og utvikling. 

Hvordan skape en sikkerhetskultur som gjør en bedrift godt rustet mot nye trusler og angrep? Sopra Steria inviterer til et spennende frokostseminar. Vi skal sammen med Bane NOR og DNB gi et innblikk i hvordan du kan bygge en sikkerhetskultur for fremtiden. Vi gir også tips om hvordan du og virksomheten din kan jobbe målrettet med digital sikkerhet i usikre og utfordrende tider.   

Meld deg på

  • Dato: Torsdag 8. juni
  • Tid: 08.30 til 11.00
  • Sted: Biskop Gunnerus gate 14A, 0185 Oslo - 25. etasje
  • Pris: Gratis


Agenda 
 

08.30 til 09.00
Registrering, frokost og kaffe


09.00 til 09.15

Velkommen
v/ Camilla Olsen, Sopra Steria


09.15 til 09.45

Gjennom opplæring og bevisstgjøring bygger vi sikkerhetskultur i DNB
v/ Tuva Gulbrandsen Kvalø, DNB

 

I dette foredraget vil Tuva, Security Specialist i Group Security i DNB, fortelle hvordan DNB jobber med å bygge sikkerhetskompetanse hos egne ansatte, gjennom tiltak som blant annet Security Champions Program og Security Academy.


09.45 til 10.00

Pause


10.00 til 10.30

Kompetanse og kulturbygging innen digital sikkerhet
v/ Ann Kristin Sjøflot og Oddbjørn Grønseth, Bane NOR

Bane NOR er mye mer enn bare jernbane, og arbeidshverdagen til de ansatte er svært forskjellig. Noen løper i møter hele dagen, andre er ute i sporet og noen jobber skiftvakter i et kontrollrom. Dette betyr at behovet for kompetanse innen digital sikkerhet varierer avhengig av rolle, funksjon og ansvar. Hvordan nå frem til alle ansatte med budskap om digital sikkerhet? Og hvordan øke kompetansen og bygge en god digital sikkerhetskultur? I dette foredraget vil Ann Kristin og Oddbjørn fortelle hvordan Bane NOR jobber med disse utfordringene.


10.30 til 11.00 
Oppsummering, spørsmål og refleksjon
v/ Camilla Olsen, Sopra Steria


Foredragsholdere

Camilla Olsen 
Director – Head of Information Security, Sopra Steria
Camilla leder sikkerhetsrådgiverne i Sopra Steria. Hun har over 20 års erfaring innen sikkerhet fra både offentlig og privat sektor. Camilla har de siste årene jobbet mye med opplæring og bevisstgjøring i store virksomheter. Hun har også lang erfaring med risikovurderinger og –styring, og som sikkerhetsrådgiver i store prosjekter og programmer. 

Tuva Gulbrandsen Kvalø 
Security Specialist i Group Security, DNB 
Tuva har jobbet med sikkerhetskultur, opplæring og bevisstgjørende arbeid i 13 år, både i Telenor og i DNB, i tillegg til å ha jobbet flere år med strategisk kompetanseutvikling i avdelingen People i DNB. Tuva var sentral i utviklingen av DNBs grunnopplæring i sikkerhet, og er i dag Program Lead for DNBs Security Champion Program på tech-siden, i tillegg til å være ansvarlig for Security Academy – en del av DNB University. 

Ann Kristin Sjøflot 
Fagansvarlig digital sikkerhetskultur og -kompetanse, Bane NOR 
Ann Kristin er utdannet innen atferdsvitenskap, spesielt læring og atferdsendring i organisasjoner. Hun er opptatt av hvordan man kan øke sikkerheten i interaksjonen mellom mennesker og deres fysiske, organisatoriske, og digitale omgivelser.  


Oddbjørn Grønseth 
Rådgiver digital sikkerhetskultur og -kompetanse, Bane NOR 
Oddbjørn er ingeniør med mange års erfaring og ledelse innenfor forsvarskommunikasjon, IT-prosjekter og samhandling. Har også jobbet mye med personvern, og de senere årene digital sikkerhet. Opptatt av menneskene, team, samhandling, læring og endringsledelse både i det digitale og fysiske rom.

 

 

 

Search