Oslo - Seminar: En innsiktsdrevet kommune

| minutter å lese

«En innsiktsdrevet kommune» adresserer dagsaktuelle temaer med spennende foredragsholdere. Her treffer du andre som jobber med ledelse, tjenesteutvikling og digitalisering i kommuner, i en uformell setting.

Kommunene har utfordringer som ikke var der for få år siden. I tillegg til demografiske endringer har vi fått krig i Europa, høye strømpriser, økende inflasjon, renteøkninger, lavere budsjetter og mangel på arbeidskraft. På toppen av dette behovet for det grønne skiftet.

Digitalisering bidrar i økende grad i tjeneste- og samfunnsutviklingen. Tverrfaglig samarbeid er viktigere og viktigere, innenfor og mellom kommuner.

Årets program for «En innsiktsdrevet kommune» adresserer noen av disse utfordringene og ser på hvordan kommunen kan akselerere digitaliseringen i utfordrende perioder.

Meld deg på


Dato: Torsdag 30. mars
Tid: 13.30 til 17.30 
Sted: MESH Youngstorget, Møllergata 6
Pris: Gratis

Agenda  

13.30 til 14.00
Registrering og kaffe 


14.00 til 14.05
Velkommen
v/ Erik Landsnes, leder kommunal sektor i Sopra Steria 


14.05 til 14.35 
Sammen er vi sterke 
v/ Geir Aga, Kommunedirektør i Bærum kommune


14.35 til 14.50
Digitalisering + bærekraft = sant!
v/ Trine Skei Grande, Partner og rådgiver i Footprint - en del av Sopra Steria 


14.50 til 15.05
Bruk av digitale verktøy for å se klima- og miljøkrisen i sammenheng
v/ Anne-Marie Vikla, Kommunalsjef for arealplanlegging, klima og miljø i Drammen kommune


15.05 til 15.20
Pause 


15.20 til 15.50
Med innbyggere og ansatte på laget for å utvikle tjenester
v/ Ragnar Christoffersen, Kommunedirektør i Lørenskog kommune 


15.50 til 16.20 
Panelsamtale - En innsiktsdrevet kommune 
v/ Geir Aga, Ragnar Christoffersen, Trine Skei Grande


16.30

Enkel servering og mingling  


Foredragsholdere

Geir Aga
Kommunedirektør, Bærum kommune
Geir B. Aga har vært kommunedirektør i Bærum siden august 2020. Han er øverste leder for 12 000 medarbeidere i Norges femte største kommune. Aga sitter i KommIT-rådet og er sentral i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Han kom til Bærum fra stillingen som kommunaldirektør for byutvikling i Oslo kommune og er utdannet jurist. 


Trine Skei Grande

Partner og rådgiver, Footprint - en del av Sopra Steria
Trine har lang erfaring fra norsk politikk gjennom ulike statsrådsroller, deriblant som visestatsminister, hun har 20 år på Stortinget bak seg og bred erfaring fra kommunestyre, fylkesting, bystyre og byråd i Oslo. Trine var partileder i Venstre fra 2010 til 2020, og hun er spesielt kjent for sitt store engasjement og brede kunnskap på klima- og miljøfeltet. Nå hjelper hun offentlige og private aktører i å få fart på sin egen grønne omstilling. 


Anne-Marie Vikla

Kommunalsjef arealplan, klima og miljø, Drammen kommune
Anne-Marie Vikla er kommunalsjef for arealplanlegging, klima og miljø i Drammen kommune. Hun er tidligere fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus og ledet Fylkesmannens kommunereformarbeid i hovedstadsregionen. Anne-Marie har lang ledererfaring fra offentlig sektor i stat og Oslo kommune. Helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, byutvikling og utviklingsarbeid har vært en rød tråd i hennes yrkeskarriere. Hun er utdannet biolog.


Ragnar Christoffersen
Kommunedirektør, Lørenskog kommune 
Ragnar Christoffersen har vært kommunedirektør i Lørenskog kommune siden 2013. I denne perioden har Lørenskog vokst betydelig, og har utviklet seg i urban retning. Kommunen ble i 2019 kåret til Norges mest fremtidsrettede bykommune.

Hvem passer dette seminaret for?

  • Kommuner, KS, KDD og fagnettverk knyttet til kommunesektoren
  • Digitaliseringsledere 
  • IT-ledere 
  • Kommunedirektører 
  • Kommunalsjefer og -direktører/sektordirektører innenfor sitt fagfelt 
  • Ansvarlige innen bærekraft og innovasjon 
  • Ledere HR og organisasjon   


Search