Lynskarp-seminarer: "Hvor trykker skyen?"

Hver onsdag kl 12-12.30, i hele september, deler vi faglig påfyll i fire spennende Lynskarp-seminarer.

Meld deg på


Skytjenester er fremtiden. Norske virksomheter er allerede godt i gang med å flytte tjenestene sine opp i skyen – men mange kjenner fortsatt på usikkerhet.

Hvordan sikrer vi gevinstrealiseringen? Har vi ivaretatt personvernet godt nok? Hvordan sikrer vi innovasjon? Og hva skjer dersom vi opplever sikkerhetsangrep på våre digitale skyløsninger?

Fire onsdager i september vil vi i Sopra Steria, sammen med våre kunder, løfte nettopp disse problemstillingene.

Eirik Kvernmo Holgernes, vår direktør for skyplattformer i Sopra Steria, vil lose oss gjennom de fire Lynskarp-seminarene, der vi vil lære om hvordan Lånekassen, Wallenius Wilhelmsen, Helsedirektoratet, Sarpsborg kommune og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber med sine skytjenester, samtidig som du får et unikt faglig innblikk fra Sopra Sterias egne eksperter. 

Eirik Holgernes Sopra Steria
Direktør for skyplattformer i Sopra Steria Eirik Kvernmo Holgernes. 

 

Onsdag 8. september: "Hvor trykker skyen?"

Skyen blir ansett av mange som en katalysator for innovasjon og forretningsutvikling. Men hvorfor er det så mange virksomheter som føler at de ikke klarer å høste gevinstene i stor skala?

I dette 30 minutters åpningsseminaret i serien «Hvor trykker skyen?», tar vi en titt på skyens påvirkning på norsk offentlighet og næringsliv. Vi vil sette søkelys på noen av de store hindringene og utfordringene i dagens skylandskap, og hva som skal til for å kunne hente ut de store gevinstene fra moderne skyteknologi og -plattformtjenester.

På dette Lynskarp-seminaret møter du Heidi Brunborg, IT-direktør i Lånekassen, og Totto Befring, VP Infrastructure Services i Wallenius Wilhelmsen. De har allerede lang erfaring med bruk av skytjenester for å understøtte sine virksomheter. I tillegg vil to av våre eksperter fra Sopra Steria, Eirik Kvernmo Holgernes, direktør for skytjenester, og Odd-Inge Bjørdal, direktør for teknologi og drift, dele hva de tror blir viktig for å lykkes i å utnytte skyteknologi enda bedre og raskere i digitaliseringen av Norge. 

Foredragsholdere åpningsseminar

IT-direktør i Lånekassen Heidi Brunborg, VP Infrastructure Services i Wallenius Wilhelmsen Totto Befring og direktør for teknologi og drift Odd-Inge Bjørdal i Sopra Steria.

 

Onsdag 15. september: Kan vi stole på skyen?

Som leder er det din jobb å ta gode avgjørelser om skyløsninger i virksomheten din. Men hva må du vite for å sikre at dere bruker skyen på en trygg måte?

Det er mange som lurer på om det egentlig er trygt å bruke skyløsninger. Spesielt knytter bekymringen seg gjerne til hvordan personopplysninger og annen viktig informasjon behandles. Risikerer vi å bryte regelverk, tape tillit eller miste opplysninger vi har behov for?

Med Schrems II-dommen har det også kommet inn en ny usikkerhet om bruken av skytjenester. Enkelte virksomheter har til og med stoppet bruken av tjenestene ettersom de er usikre på databehandlingen. Som leder er det viktig at du vet hva som er ditt ansvar, når virksomheten er i skyen.

På dette Lynskarp-seminaret møter du jurist Caroline Ringstad Schultz, personvernombud for Helsedirektoratet og Helfo, som har lang erfaring med personvern og informasjonssikkerhet i både privat og offentlig sektor. I tillegg møter du to av våre eksperter fra Sopra Steria, Britt Eva Haaland, direktør for personvern, og Eirik Kvernmo Holgernes, direktør for skyplattformer.   

Foredragsholdere_personvern

Jurist Caroline Ringstad Schultz, personvernombud i Helsedirektoratet og Helfo, og direktør for personvern Britt Eva Haaland i Sopra Steria.

Onsdag 22. september: Med sky som driver for innovasjon

Skyplattformers økosystem tilrettelegger for digital innovasjon på helt nye måter. Gjøres det rett, blir det en kraftig akselerator for nyskaping innen både offentlig og privat sektor. 

Ifølge McKinsey så vil 75 prosent av verdien skytjenester er forventet å skape, komme fra nettopp det å fremme innovasjon. Det er mye høyere enn det som forventes å komme fra tradisjonell kostnads- og risikoreduksjon. Skalerbarhet, lynrask prototyping og produktutvikling, samt innovasjonsdrevet vekst, er bare noen av gevinstene som kommer med sky, i kombinasjon med stordata og smidig utvikling. Det vil si at skytjenester ikke lenger bare handler om IT – det blir etter hvert en helhetlig del av virksomhetens strategi og forretningsmodell. 

Men finnes det mørke skyer i horisonten? Kan rammene som sky-økosystemene kommer med, også bli et hinder for innovasjon og nytenkning, dersom vi ikke kombinerer skyplattformens kapabiliteter med riktig kompetanse?

På dette Lynskarp-seminaret møter du Leif-Tore Martinsen, prosjektleder for Felles kommunikasjonsplattform i Sarpsborg kommune, Anne Sofie Bjørnebye, direktør for forretningsapplikasjoner i Sopra Steria og Cloud Computing-styremedlem i Den norske dataforening, samt Eirik Kvernmo Holgernes, direktør for skyplattformer i Sopra Steria.

Foredragsholdere_ innovasjon

Prosjektleder for felles kommunikasjonsplattform i Sarpsborg kommune Leif-Tore Martinsen og direktør for forretningsapplikasjoner Anne Sofie Bjørnebye i Sopra Steria.


Onsdag 29. september: Sky: Trussel eller trygghet

Kan skytjenester være med på å redusere risikoen til de digitale sikkerhetsutfordringene som mange virksomheter står ovenfor – eller hadde vi vært tryggere uten?

Det er estimert at det skjer et ransomware-angrep hvert ellevte sekund. Angrepene blir stadig mer komplekse, med flere angrepsvinkler enn før. Samtidig skal virksomheter være trygge på skyløsningene de har valgt. Men hvordan kan man egentlig være helt trygg på at en løsning som kontinuerlig utvikler seg med over tusen endringer i året, er fullstendig sikker?

Samtidig skal virksomheten selv kunne gjøre endringer og innovere med sky som driver. Men hvordan skal du utvikle nye tjenester på en sikker måte? Og hvordan kan vi ivareta sikkerheten til sluttbrukerne i en mobil hverdag?

På dette Lynskarp-seminaret møter du Robert Rødsten, Chief Technology Officer i Utlendingsdirektoratet (UDI), Marius Sandbu, skyevangelist i Sopra Steria og en av Norges aller fremste skyeksperter, samt Eirik Kvernmo Holgernes, direktør for skyplattformer i Sopra Steria. 

Foredragsholdere_sikkerhet
Chief Technology Officer i Utlendingsdirektoratet Robert Rødsten, og skyevangelist Marius Sandbu i Sopra Steria.

Meld deg på

Velkommen!

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt med Client Partner Leif-Kristian Solheim.


Noen av ekspertene våre skriver om temaet:

Vil du vite mer?
Irene Bruun
Irene Bruun Senior markedskonsulent