Lynskarp-seminarer: "Det smidige skiftet"

«Alle» snakker om smidig og agile. Er det en hype? Eller er det løsningen for å lykkes med omstilling? 

Hver onsdag kl 12-12.30, i hele juni, deler vi faglig påfyll i fire spennende Lynskarp-seminarer.


Meld deg på

 

I møte med eksponentiell teknologiutvikling og krevende brukerforventninger, opplever mange virksomheter at evnen deres til effektiv læring, problemløsing og utvikling står i veien for raskere innovasjon og økt verdiskaping. Uten sterk endringsevne, vokser etterslepet når farten øker. For å lukke dette mulighetsgapet, må vi endre virksomhetene våre fra å være tunge og rutinepregede, til å bli lærende og endringsdyktige organisasjoner. 


I Sopra Steria tar vi "fremtidens virksomhet" på alvor og inviterer deg derfor til fire lynskarp-seminarer om temaet i løpet av juni. Vi tror at morgendagens vinnere er tillitsbaserte kompetansekulturer som kontinuerlig lærer og utvikler seg i nært samarbeid med omgivelsene sine. Vi kaller slike foretak for "smidige virksomheter" (agile enterprises). Men å bli en smidig organisasjon er ikke gjort over natten. Hvordan skal du klare å omstille din virksomhet?

Sopra Sterias Torbjørn Larsen, tidligere CIO i NAV og smidigevangelist, vil i de fire seminarene invitere toppledere og fageksperter for å dele kunnskap om hva en smidig organisasjon er, hvorfor det er viktig, og hvordan du kommer i gang.

Delta på ett, eller se alle, det bestemmer du selv.

 

Åpningsseminar: 

Onsdag 2. juni: Velkommen til det smidige skiftet

På dette 30 minutters Lynskarp-seminaret møter du administrerende direktør i Sparebank1 Utvikling, Øyvind Aass og konserndirektør for mennesker og bærekraft i PostenNina Yttervik. To ulike virksomheter, med ulike utgangspunkt.

Vi vil snakke om hvordan de jobber med den smidige organisasjonen, og hvilke tanker de gjør seg om fremtiden. Hvor sterkt er endringstrykket og behovet for omstilling i industrien deres? Hvilke visjoner og målbilder er det som driver dem og hvor god tid har Sparebank1 og Posten?

I tillegg vil Torbjørn Larsen, direktør for digital transformasjon i Sopra Steria, gi deg et godt overordnet bilde på hva en smidig organisasjon er, og hva som skal til for lykkes. 


Åpningsseminar_foredragsholdere

Øyvind Aass, Nina Yttervik og Torbjørn Larsen 

 

Om ledelse, strategi og styring:

Onsdag 9. juni: "Det smidige skiftet starter på toppen"

Ansvaret for å utvikle fremtidens endringsdyktige virksomhet starter på toppen. Smidige virksomheter har tillitsbasert ledelse som bygges med sterk tro på kompetente medarbeidere organisert i team. Ledelsen gir strategisk retning til team som får rammer til å utforske og utnytte mulighetene med høy fart. 

Det stiller krav til at lederne bygger nytt tankesett, og måler suksess gjennom verdiskapning og effekt for kundene fremfor å følge opp milepæler og oppgaver. Det kan oppleves paradoksalt for mange som må redefinere sitt eget lederskap og stil, når de møter det smidige skiftet. 

På dette Lynskarp-seminaret møter du tre eksperter fra Sopra Steria, smidig-coach Benedicte Fjellanger, direktør for forretningsrådgiving Lillian Røstad, og Torbjørn Larsen, direktør for digital transformasjon. 

Seminar 1_fordragsholderne

Benedicte Fjellanger, Lillian Røstad, Torbjørn Larsen - alle Sopra Steria
 


Om organisasjon, kultur og kompetanse:

Onsdag 16. juni: "Organiser virksomheten for endring"

En av grunnpilarene i en smidig organisasjon, er nettopp hvordan menneskene organiseres i virksomheten. Autonome produkt- og leveranseteam skal jobbe uavhengig, samtidig som kjernevirksomheten skal stå grunnstøtt. Hvordan skal virksomheter som allerede har innarbeidede strukturer og hierarkier klare å omorganisere seg? De vil se nærmere på hvordan du omstiller organisasjonen, og hvordan du skaper en kultur for kontinuerlig læring og forbedring. 

På dette Lynskarp-seminaret møter du tre eksperter fra Sopra Steria, smidig-coach Thomas Almnes, direktør for Applications, Alf Gilroy, og direktør for digital transformasjon, Torbjørn Larsen.

Seminar 2_fordragsholderne

Thomas Almnes, Alf Gilroy og Torbjørn Larsen - alle Sopra SteriaOm teknologi og arkitektur:

Onsdag 23. juni: "Gjør teknologi og arkitektur smidig"

Det nytter ikke om organisasjonen tenker smidig, om teknologien henger etter. En smidig organisasjon må ha teknologi som setter virksomheten i stand til å jobbe selvstendig, raskt endre kurs, skalere og samhandle på en god måte. Underliggende plattformkapabiliteter må fremme smidighet, selvbetjening og innovasjon i virksomheten, gjennom å være brukerfokusert, åpen, domeneorientert og løst koblet.

På dette Lynskarp-seminaret får du lære mer om hvilken teknologi og tilnærminger som hjelper virksomheter til å bli smidige i stor skala. Hva bør de tenke på for å best kunne støtte selvstyrte (autonome) team som jobber etter smidig metodikk og innovasjon?

Med oss har vi tre eksperter fra Sopra Steria, forretningseier for skytjenester Eirik Kvernmo Holgernes, direktør for Digital Platform Services, Odd Inge Bjørdal og direktør for digital transformasjon Torbjørn Larsen.

Seminar 3_fordragsholderne
Eirik Kvernmo Holgernes, Odd Inge Bjørdal og Torbjørn Larsen - alle Sopra Steria

 

Velkommen fra der du er!

Meld deg på


Sopra Steria kan bistå på veien til en smidig virksomhet:


Noen av ekspertene våre skriver om temaet:

Vil du vite mer?
Irene Bruun
Irene Bruun Senior markedskonsulent