Wintershall: Vil redefinere Supply Chain med nytt pilotprosjekt

Wintershalls pilotprosjektet «LogisticsHub» involverer en rekke aktører for å digitalisere prosessen rundt konteinerfrakt til boreoperasjoner. Data og informasjon er nøkkelen til suksess.

Wintershall_570x310

Wintershall sikter høyt når det kommer til digitalisering, standardisering, samhandling og deling av data. Samtidig er det viktig for dem å forsikre seg om at teknologien og systemer som blir tatt i bruk er optimale og løser de problemene som selskapet ønsker å løse.

I pilotprosjektet «LogisticsHub», er det nettopp overnevnte som står i fokus.  I samarbeid med Swire (konteinereier), Halliburton (utstyrsleverandør), Asco (baseselskap) og Bring (transportør) gjennomføres det nå testing av løsningen LogisticsHub som skal spore konteinere i forbindelse med boreoperasjoner. Nå handler det om å møte virkeligheten, nemlig å gå fra tanker, ideer og planer til praktisk utførelse.

­– Kort fortalt sporer vi konteinerne sin reise i forbindelse med boring av letebrønnen Marisko. Konteinere skal leies, sendes til leverandør, fylles med utstyr, kjøres til base og sendes med båt til boreriggen og til slutt fraktes tilbake den samme ruten. Vi ønsker å teste ut tre sporingsmetoder: GPS-signaler, informasjon fra andre datasystemer og manuell registrering. Hele verdikjeden er involvert i prosjektet og deler data seg imellom, sier prosjekteier Arne Kjetil Nilsen i Wintershall.

Hensikten med prosjektet er å teste ut bruk av en felles sporingsløsning på tvers av aktører på norsk sokkel, teste ut sporingsteknologi, hente ut erfaringer med mål om å få mer kostnadseffektive logistikkprosesser og ikke minst få verdifull input til den fremtidige informasjonsarkitekturen i olje- og gassindustrien.

Alle aktører må involveres
Prosjektleder Lilly Hansen, fra IT-konsulentselskapet Sopra Steria, forteller at det er utrolig viktig å forstå hele verdikjeden dersom man skal få god input til fremtidig informasjonsarkitektur.

– Dette handler om mye mer enn teknologi. Vi må ha et holistisk perspektiv, da dette vil kunne endre fremtidige prosesser, adferd, samspill og arbeidsfordelingen. Ny teknologi i seg selv vil ikke gi noe konkurransefortrinn med mindre vi tar hensyn til alt rundt og får forankret den nye måten å jobbe på, sier hun.

Hansen påpeker at det er svært viktig at alle aktørene er involvert i en slik prosess. Det er på grunn av at den enkelte aktør må kjenne sine nåværende arbeidsprosesser, strukturer og systemer, for at man skal kunne legge til rette for testing av LogisticsHub. Deretter kan man vurdere verdien av den og hvilke risikoer som følger med.

– Basert på uttalelsene ser man at mangel på informasjon er en gjenganger. Derfor vil prosjektet kartlegge hvem som trenger hvilken informasjon når, hvor og om denne allerede finnes og hvordan man kan skaffe den. Det er vanligvis ikke teknologien som er utfordringen, men det å få prosesser og informasjonsflyt til å henge sammen på tvers av aktører der ansvar og grensesnitt er klart definert, sier Hansen.

Ny og mer effektiv informasjonsarkitektur
Det er blant annet identifisert at løsningen gir muligheter for automatisering av varemottak offshore, bedre informasjon til leverandør og transportør med tanke på organisering av returlast. Man ser også at GPS-sporing fungerer bra på onshore, men kan være mer utfordrende offshore, så her må prosjektet se på alternativ sporingsteknologi.

– Fordi alle aktørene er så involvert på et operasjonelt nivå er det helt realistisk å tro at piloten vil kunne være med på å definere en ny og mer effektiv informasjonsarkitektur innenfor Supply Chain, avslutter Hansen.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com