Sykehuset Østfold: IT-optimaliseringsreise

0:00 / 0:00

 

Intervju med Terje Gårdsmoen, IKT direktør, Sykehuset Østfold

Europas mest moderne teknologiske sykehus

Sykehuset Østfold har sammen med sine alliansepartnere, herunder Sopra Steria, gjort et kvantesprang ved å gjøre sykehuset til Europas mest moderne innen teknologi.

Digitalisering av helsevesenet er kjent for ikke å ha kommet særlig langt i Norge. Hvis vi skal sammenligne oss med resten av Europa, så ligger vi 10 år etter når det gjelder digitalisering.

 

Betydelig omstilling

Noen av våre utfordringer nå er å evne å videreutvikle de løsningene vi har. Organisasjonen har vært igjennom en betydelig omstilling, og det er klart at skal vi gå videre nå, må vi ha både ressurser og økonomiske midler. Jeg er veldig opptatt av at vi har en kombinasjon av egne ansatte og konsulenter. Vi må bruke egne ansatte på oppgaver som fortsatt skal gjøres her på sykehuset, og leie inn kompetanse på områder hvor ikke vi skal ha spisskompetanse framover.

Landets fremste konsulenter

Når det gjelder teknologiutvikling, er det i tillegg utrolig viktig at vi har med oss konsulenter som er de fremste i markedet når det gjelder å være bevisst hva som kommer neste gang.

Digitaliseringen av sykehuset gjør at pasientene får en helt annen hverdag når de kommer hit og møter oss. Vi er ett av få sykehus i Nord-Europa hvor pasientene selv sjekker inn på selvinnsjekks-automater.

Kliniske applikasjoner på nettbrett og mobil

Klinikerne har fått helt andre verktøy å jobbe med. En del av de kliniske applikasjonene gjør vi nå tilgjengelige på nettbrett og mobiltelefoner. Det betyr at man ikke behøver å gå inn på et arbeidsrom for å gjøre oppdateringer og slå opp i systemene. Man kan faktisk ta med seg de kliniske systemene ut til pasientene.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com