BarentsWatch: Felles ressursregister gir stor nytteverdi

0:00 / 0:00

 

BarentsWatch sitt Felles ressursregister handler om å få private, frivillige og offentlige virksomheter til å samarbeide om redning og beredskap.

I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon, kapasitet og tilgjengelighet. BarentsWatch har i samarbeid med Sopra Steria utviklet et Felles ressursregister som gir et realistisk bilde over tilgjengelige ressurser. Driftsstabilitet og informasjonssikkerhet har vært svært viktig i utviklingen av systemet.

På Digitaliseringskonferansen i juni 2017, var Kystverkets direktør Kirsti Slotvik på scenen for å fortelle om hvordan Felles ressursregisteret gir stor nytteverdi i redningsarbeidet:

- Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å vedlikeholde ressursinformasjon, men målet er at aktører gjennom et sikret system får den informasjonen de har behov for, sa Slotsvik.

Tidligere eksisterte det ikke noe felles register over beredskapsressurser i Norge. Hver enkelt operativ etat hadde sin egen liste over ressurser de kunne bruke når behovet oppsto. Dette medførte at vedlikehold av informasjon var tidkrevende og innebar en stor risiko for at datakvaliteten ble dårligere med tid. Gjennom Felles ressursregister vil dette holdes oppdatert for alle etatene i ett register.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com