Avinor: strømlinjeformer IT-miljøet

Avinor: strømlinjeformer IT-miljøet

Avinor strømlinjeformer IT-miljøet sitt for å bli en effektiv totalleverandør til alle aktører på norske lufthavner. For å klare det har konsulenter spilt en viktig rolle. 


Avinor_01_570x325 FORNØYD GJENG PÅ GARDERMOEN: Fra venstre - Bjarne Østby, leder for IT Leveranser i Avinor, André Solstrand, leder for Konsern IT Drift i Avinor og Avneet Singh, seniorkonsulent i Sopra Steria. Avinor har valgt å leie inn konsulenter til jobben med omstillingen de har gjort i it-miljøet sitt de seneste årene. Alle foto: Hanne Kristine Fjellheim/ Sopra Steria

Mer stabil og effektiv drift var et viktig mål da Avinor gikk løs på oppgaven med å samle og modernisere it-miljøet i konsernet.

– Vi har vært gjennom en omfattende endringsprosess de siste fem årene, sier André Solstrand, leder for Konsern IT Drift i Avinor.

Tidligere lå mange av systemene spredt rundt i divisjonene, og flere av dem utførte de samme oppgavene.

– Vi visste at ved å samle systemene, fornye deler av infrastrukturen og få et helhetlig grep om IT, kunne vi oppnå mer stabil drift og samtidig redusere kostnader, sier han.

Integrerer konsulentene

I en slik periode var det ikke aktuelt å rekruttere fast ansatte for å dekke behovet for ressurser til drift og prosjektarbeid. Grunnen er at det er vanskelig å forutse hvilke behov man har når endringene er gjennomført, både når det gjelder antall hoder og hvilke typer kompetanse som trengs.

Avinor har derfor valgt å leie inn konsulenter til jobben med omstillingen. Bjarne Østby er leder for IT Leveranser i Avinor, og han sier at Sopra Steria har vært en viktig og sentral bidragsyter i deres endringsprosess.

– Sopra Steria har levert konsulenter som har fylt vekstbehovet vårt, både i daglig drift og i prosjekter. De har dyktige folk på alle nivåer, og er villige til å stille med konsulenter som dekker riktig behov til riktig tid, sier Østby.

For å gjennomføre store endringer med mange eksterne konsulenter har Avinor hele veien vært klare på strategi. For at prosjektene skal lykkes er integrasjon av konsulentene alfa og omega. Ved å sette Avinor- og Sopra Steria-ansatte sammen i team og faggrupper, kan de tilføre hverandre kompetanse og kommunisere best mulig.

– Det er viktig at vi har god systemdokumentasjon og dedikerte interne ressurser som kan hjelpe konsulentene i gang. Da blir de produktive og kan fungere optimalt innen kort tid, sier han.

Avinor er også nøye på at konsulentene overleverer kompetanse og god dokumentasjon. Da blir konsernet i stand til å ivareta drift og videreutvikling når prosjektet er avsluttet.

Avinor_02_570x325
SPENNENDE FREMTID: Avinor går en spennende tid i møte med flere prosjekter. Blant annet kan Bjarne Østby og André Solstrand fortelle om sammenslåingen av Avinor Konsern IT og OSL IT som ble gjennomført våren 2014.

Windows 7-utrulling ble vendepunkt

Avinor har hatt svært gode erfaringer med å bruke konsulenter, og André Solstrand trekker frem et suksessprosjekt som i 2011 ble et vendepunkt for it-avdelingen: Oppgraderingen til Windows 7-klienter og tilhørende infrastruktur. For prosjektet benyttet konsernet seg av konsulenter fra flere selskaper.

– Dette var et av de tidlige prosjektene som Sopra Steria var involvert i. Løsningen var sterkt etterspurt, og vi leverte den til avtalt tid og kostnad. Tidligere var vi avhengige av Citrix for å få tilgang til sentrale systemer, sier han.

Etter utrullingen fikk alle medarbeidere tilgang til alle systemer også utenfor kontoret, så lenge de hadde en bærbar pc koblet opp mot internett uten ekstra autentisering.

– Utrullingen på 50 lokasjoner ble gjennomført uten å forstyrre daglig drift. Under opplæringen fikk brukerne velge mellom klasseromsundervisning og NanoLearning, opplæringsguider på to til fem minutter sendt til brukerne via e-post. Dette opplegget fikk vi svært gode tilbakemeldinger på, sier Solstrand.

Prosjektet ble en døråpner for Avinor. Etter dette har it-avdelingen blitt invitert inn i prosjekter på et tidlig stadium for å gi råd og forslag til løsninger.

– Dermed kan vi sammen løse utfordringene mest mulig hensiktsmessig, sier Solstrand.

God erfaring med unge konsulenter

Avinor har fra begynnelsen av vært opptatt av bredde i konsulentene de benytter seg av.  I Avinors lokaler finner man alt fra Sopra Sterias graduates, som kommer direkte fra skolebenken, til erfarne seniorkonsulenter.

Graduates og juniorer har stort sett fylt volumbehovet relatert til driftsoppgaver, mens seniorkonsulentene har tatt hånd om arkitektur, design og implementering av løsninger. Solstrand fremhever seniorkonsulentene som viktige bidragsytere i prosessen.

– De har tilført fersk kompetanse vi ikke sitter på selv. Samtidig har vi veldig gode erfaringer med graduates og juniorkonsulenter. Vi vet at Sopra Steria satser bevisst på graduates, og det synes vi er bra, sier han.

Solstrand forteller at disse konsulentene spiller en viktig rolle i Avinors driftsorganisasjon. Til gjengjeld får graduatene verdifull erfaring fra en stor organisasjon, noe som er positivt både for dem personlig og for Sopra Steria.

– Hvis Sopra Steria fortsetter å ansette så flinke unge kandidater som de til nå har gjort, og kunden ser verdien i ikke bare å leie inn topptunge konsulenter, er innleie av graduates svært positiv for alle parter, sier han.

Sammenslåing gir mer it-sammensveising

Avinor går en spennende tid i møte med flere prosjekter. Blant annet ble  sammenslåing av Avinor Konsern IT og OSL IT gjennomført våren 2014. De to enhetene  er nå én organisatorisk avdeling, og dette vil innlede en ny fase i strømlinjeformingen av it-løsningene.

– Sammenslåingen av it-miljøene våre har så langt dreid seg om administrative systemer. Etter fusjonen starter arbeidet med å samle de lufthavnoperative systemene, altså de som er involvert i selve flytrafikken, sier Solstrand.

– Dette blir et nytt skritt på veien mot målet om å være en totalleverandør av it ved alle lufthavnene og tilby smidige og effektive løsninger til alle aktørene der.

– God teamfølelse

Avneet Singh er seniorkonsulent i Sopra Steria, og har vært hos Avinor i snart tre år.

Avinor: Bilde av Avneet Singh

– Jeg har fått være med på ulike prosjekter slik at jeg har lært mye om organisasjonen. Det gjør at jeg både har fått god oversikt og dybdekunnskap, noe som er avgjørende for å kunne gjøre en god jobb, sier han.

Etter tre år i Avinors lokaler på Gardermoen har han blitt en del av "inventaret", og stemningen og tonen mellom Singh, Solstrand og Østby er lystig.

– Her er forholdene veldig bra tilrettelagt for nye konsulenter. Du blir involvert i prosjektene og miljøet som om du var en ansatt, også på det sosiale plan. Dermed blir det ikke noe «oss og dem», men ett sammensveiset team. Beviset på det finner du i kantina, der det ikke er tradisjonelle «konsulentbord» og «Avinor-bord» - her sitter vi alle sammen, sier han og smiler

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com