Ragnhild Ljosland

Forretningsutvikler og seniorrådgiver

Siste artikler

Siste artikler

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

Utredningsinstruksen: Hemmende eller driver for innovasjon?

| Ragnhild Ljosland