Nils-Erik Auråker

Direktør, drift Skandinavia

Nils-Erik Auråker er leder for Sopra Steria sin Skandinaviske driftsenhet som leverer outsourcingstjenester til noen av markedets største virksomheter. Enheten har hovedsete i Oslo med sterk lokal tilstedeværelse i Trondheim og Stavanger med tilhørende tjenesteproduksjon fra europeiske leveransesentre.
Nils-Erik har over 20 års erfaring fra teknologi og ledelse med et bredt spekter av lederroller bak seg både nasjonalt og internasjonalt. Fellesnevneren for mange av rollene har vært arbeid med store samfunnskritiske teknologitjenester innenfor en rekke sektorer som bank, finans, helse og energi.

Tidligere erfaring:
I Sopra Steria har Nils-Erik de ti siste årene vært sentral i å bygge opp Sopra Steria til å bli blant Norges største aktører innen konsulentvirksomhet og outsourcing. I perioden har han ledet områder innenfor forretningsutvikling, leveranse- og porteføljestyring. Nils-Erik kom til Sopra Steria fra SpareBank1 Gruppen tilbake i 2007 hvor han fikk ansvaret for å utvikle forretningsområde innenfor arkitektur.

Utdannelse:
Nils-Erik har gått lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet ved AFF som er en del av Norwegian School of Economics (NHH). Som ung ble Nils-Erik ansatt som supportmedarbeider for IT-system mot bank og forsikring. Dette ble veien inn i en lang teknologikarriere.

Siste artikler

Siste artikler

Sikkerhetshull som bør få deg til å grøsse

| Jørgen Rørvik, Nils-Erik Auråker

Nils-Erik Auråker

jan 6, 2020, 13:22 p.m.
Title : Nils-Erik Auråker
Firstname : Nils-Erik
Lastname : Auråker
Position : Direktør, drift Skandinavia
Country :
Email : nils-erik.auraker@soprasteria.com
Phone : 90 18 51 79
Linkedin :
Twitter :
External url :
Nils-Erik Auråker er leder for Sopra Steria sin Skandinaviske driftsenhet som leverer outsourcingstjenester til noen av markedets største virksomheter. Enheten har hovedsete i Oslo med sterk lokal tilstedeværelse i Trondheim og Stavanger med tilhørende tjenesteproduksjon fra europeiske leveransesentre.
Nils-Erik har over 20 års erfaring fra teknologi og ledelse med et bredt spekter av lederroller bak seg både nasjonalt og internasjonalt. Fellesnevneren for mange av rollene har vært arbeid med store samfunnskritiske teknologitjenester innenfor en rekke sektorer som bank, finans, helse og energi.

Tidligere erfaring:
I Sopra Steria har Nils-Erik de ti siste årene vært sentral i å bygge opp Sopra Steria til å bli blant Norges største aktører innen konsulentvirksomhet og outsourcing. I perioden har han ledet områder innenfor forretningsutvikling, leveranse- og porteføljestyring. Nils-Erik kom til Sopra Steria fra SpareBank1 Gruppen tilbake i 2007 hvor han fikk ansvaret for å utvikle forretningsområde innenfor arkitektur.

Utdannelse:
Nils-Erik har gått lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet ved AFF som er en del av Norwegian School of Economics (NHH). Som ung ble Nils-Erik ansatt som supportmedarbeider for IT-system mot bank og forsikring. Dette ble veien inn i en lang teknologikarriere.