Mikkel Berg Vars

Direktør, drift og tjenesteproduksjon, Sopra Steria Skandinavia

Mikkel Berg Vars er direktør for drift og tjenesteproduksjon i Sopra Steria Skandinavia, i forretningsområdet Digital Platform Services Operations (DPSO).

Sopra Steria er en ledende aktør innen Managed Services (administerte tjenester) og er i sterk vekst. Vi leverer samfunnskritiske og forretningskritiske tjenesteleveranser 24/7/365 til kunder i både privat og offentlig sektor. Vi tar et ende-til-ende ansvar for leveranser til kundene, og har en bred tjenesteportefølje. 

Mikkel har erfaring fra ledelse av tilsvarende virksomheter, og han har vært CEO for et programvareselskap. Med sin ekspertise innen ledelse, digitalisering, strategi og innovasjon, har han tidligere ledet flere virksomheter til vellykket vekst og endring. 

Tidligere erfaring:

CEO EnoroCX, Hansen Technologies

Head of DPS Delivery, EVRY 

Utdannelse:

Strategy & Executive Management, INSEAD

Mastergrad, NTNU

Siste artikler

Siste artikler

Sikkerhetshull som bør få deg til å grøsse

| Jørgen Rørvik, Mikkel Berg Vars